Nowy zespół TS

Nowy zespół TS

W ramach Towarzystwa Samorządowego powstał Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
Celem zespołu jest:
– uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z realizacją gospodarki wodnej na terenie subregionu konińskiego i województwa wielkopolskiego,   

– promowanie idei zrównoważonego rozwoju przemysłu, środowiska naturalnego i społeczności lokalnych,                                                  
– ochrona środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie wody do picia, zbiorczych sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zagospodarowania wód deszczowych, utylizacji odpadów, odnawialnych źródeł energii.
Grupę założycielską tworzą:
• Maciej Dąbrowski              
tel. kom: 502 016 185                                                      
e-mail: maciejdabrowski102@gmail.com
• Henryk Kryk
tel. kom: 609 511 638
e-mail: henryk-kryk@wp.pl
• Jacek Wysocki
tel. kom: 784 148 939                     
e-mail: jacek.wysocki@onet
i zapraszają do współpracy poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw i pomysłów, w zakresie zadań zespołu.