O edukacji najmłodszych

O edukacji najmłodszych

Seminarium dotyczące edukacji małych dzieci, a także współpracy organizacji pozarządowych z samorządem odbyło się w Kole. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” z Korzecznik oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego . W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Towarzystwa Samorządowego.

Podczas seminarium omówiono znaczenie rozwoju edukacji małych dzieci dla społeczności lokalnych. – Zależy nam na edukacji wysokiej jakości i podkreśleniu wagi współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w tym zakresie – powiedziała witając gości Maria Nowak ze Stowarzyszenia ,,Z edukacją w przyszłość”.
Natomiast Teresa Ogrodzińska z Fundacji Rozwoju Dzieci podkreśliła, że edukacja małych dzieci powinna służyć nie tylko pomocy kobietom w powrocie na rynek pracy, ale przede wszystkim poszerzeniu dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji i opieki dla dzieci. – Dzieci osiągają swój maksymalny potencjał poznawczy, emocjonalny, językowy, społeczny czy matematyczny co 4 – 5 roku życia. Na wsi nadal 50 % dzieci w wieku 3- 4 lat nie ma szansy na edukację. Natomiast do lat 3 liczby fatalnie wyglądają i na wsi i w mieście. Tylko 3 % dzieci w Polsce uczęszcza do żłobka – informuje T. Ogrodzińska. Prezes Fundacji opowiedziała również o Partnerstwie na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci. Zrzesza ono 119 organizacji z Polski , które uważają, że za mało się dzieje w zakresie promocji edukacji małych dzieci.
W trakcie seminarium przedstawiono również dobre praktyki z gminy Olszówka, gdzie działają 3 punkty przedszkolne i z gminy Osiek Mały, gdzie funkcjonuje familijny punkt przedszkolny. Maria Nowak dodała, że w Korzeczniku wczesną edukacją objętych jest ponad 90 % dzieci. W spotkaniu uczestniczył Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes TS. – W 2008 roku 857 gmin w Polsce nie miało przedszkoli. Dziś tylko nieliczne. To były dobrze wykorzystane lata. Natomiast dziś należy się zastanowić co zrobić, aby więcej było dobrych przykładów. Co wciąż wpływa na naszą małą aktywność – powiedział prezes TS. W trakcie drugiej części seminarium odbył się panel dyskusyjny na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Głos zabrał Robert Olejniczak, burmistrz Kłodawy. – Od strony funduszu sołeckiego nie wygląda to dobrze. Fundusz idzie na bieżące naprawy dróg, remonty świetlic. Edukacja wczesnoszkolna jest pominięta – powiedział burmistrz. Prezes TS dodał, że z funduszu sołeckiego można realizować wiele zadań, w tym np. wycieczki edukacyjne dla dzieci.
– W Krzykosach gm. Kłodawa powstało eko-muzeum. Mieszkańcy w byłej ziemiance zebrali dawne sprzęty gospodarstwa domowego jak i rolne. To ciekawe miejsce dla szkolnych wycieczek – podkreślił senator. Ireneusz Niewiarowski poinformował, że w 2011 roku było zarejestrowanych ok. 80 tyś. organizacji pozarządowych. Otrzymały one od gmin, powiatów, miast, urzędów marszałkowskich ponad 4 mld zł. – Jak widać mamy wielką liczbę organizacji, pieniądze też niemałe, a wciąż wiele działań kuleje. Powodem jest ,według mnie, nasza słabość jako społeczeństwa obywatelskiego – powiedział senator.

ZAGADNIENIA WCZESNEJ EDUKACJI DZIECI W DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO Towarzystwo Samorządowe było organizatorem dwóch konferencji poświęconych zagadnieniom wczesnej edukacji dzieci. Pierwsza z nich odbyła się 23 listopada 2004 r. i była poświecona przedstawieniu koncepcji upowszechniania i rozwoju edukacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W jej trakcie prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Teresa Ogrodzińska oraz Marianna Marciniak z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Koninie dokonały diagnozy problemu wczesnej edukacji dzieci. Druga konferencja, tym razem o możliwościach rozwoju wczesnej edukacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat odbyła się 3 kwietnia 2008 r. Zorganizowanie tej konferencji wynikało z prognoz demograficznych, wg których populacja dzieci w wieku przedszkolnym miała do 2010 r. wzrosnąć o 100 tys., a o kolejne 200 tys. do 2015 r. W związku z tym ówczesna sieć przedszkoli powinna zostać w najbliższych latach podwojona, a w niektórych miejscach proces upowszechniania i rozwoju wychowania przedszkolnego należałoby wręcz rozpocząć od podstaw, czyli budowy infrastruktury przedszkolnej. W trakcie tej konferencji wiceminister Zbigniew Marciniak przedstawił zamierzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju wczesnej edukacji dzieci. W obu konferencjach uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, a w szczególności wójtowie i burmistrzowie jako osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wprowadzenie w swoich gminach nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi wczesnej edukacji dzieci oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i przedstawiciele nadzoru pedagogicznego.