O przyszłości subregionu konińskiego

O przyszłości subregionu konińskiego

Piknik Europejski o wpływie Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich, a także problemach subregionu konińskiego odbył się dziś w Słodkowie (gm. Turek). W trakcie uroczystości wręczono również Medale Europejskie osobom zasłużonym dla rozwoju powiatu tureckiego. Organizatorami pikniku było Towarzystwo Samorządowe wraz z Komisją Europejską, Przedstawicielstwo w Polsce.

RELACJA FILMOWA

Wśród gości zasiedli samorządowcy, sołtysi, lokalni działacie społeczni oraz mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęła debata w której uczestniczyli: Ireneusz Niewiarowski – Prezes TS, Sebastian Rysz– Analityk Polityczny PKE, Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn, Karol Mikołajczyk – wójt gminy Turek oraz Patryk Węgierkiewicz– moderator.

Dyskusję o wpływie środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich poprowadzili samorządowcy, Jan Nowak i Karol Mikołajczyk. Wójtowie zgodnie potwierdzili, że bez tego wsparcia gminy byłyby w zupełnie innym miejscu.

– Dzięki Unii mamy drogi, hale sportowe, świetlice. Od 2004 roku wieś bardzo się zmieniła – dodał wójt gminy Turek.

I. Niewiarowski w swojej wypowiedzi odwołał się do początku powstania Towarzystwa Samorządowego.
– Chcieliśmy przede wszystkim wspierać samorząd, ale też myśleliśmy o rozwoju regionu. Stworzyliśmy pakt dla rozwoju województwa konińskiego. Już w 1994 roku widziliśmy szansę w rozwoju kraju poprzez wsparcie przez Unię. Nie wiedzieliśmy wtedy, że nastąpi to za dziesięć lat – mówił prezes TS.

Omawiając sytuację w regionie wspomniał o odkrywce w Ościsłowie.
– Z jednej strony Ościsłowo powinno ruszyć , a z drugiej należy myśleć o tym co będzie za kilkanaście lat, kiedy skończy się węgiel. Drugim ważnym problemem tego regionu jest woda, ten obszar stepowieje. Trzeba ruszyć wszystkie siły, aby zmierzyć się z tym problemem. Szukać środków unijnych aby region ten był przyjazny dla mieszkańców – stwierdził I. Niewiarowski.

Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, swoją wypowiedź również rozpoczął od odkrywki w Ościsłowie i pracach związanych z przyszłością regionu.

– Ta debata zaczęła się za późno. To, że węgiel się skończy było wiadomo od lat 90 . Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego powołał roboczy zespół, który z jednej strony zajmie się inwentaryzacją zasobów, a z drugiej stworzy plan rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej. Po pierwsze do zespołu roboczego zaprosimy samorządowców, a po drugie naukowców. Aby energię węglową zastąpić zieloną. Zgłosiliśmy cały region do Unii. Oprócz subregionu konińskiego jest jeszcze Śląsk. Wejdą one do platformy unijnej, która ma rekultywować te tereny i tworzyć program dla regionu. Wielkim atutem Wielkopolski Wschodniej jest autostrada, ale nie ma wielkich terenów inwestycyjnych takich jak np. we Wrześni. Co można zrobić a takimi pokopalnianymi terenami świetnie widać w Niemczech – powiedział M. Sytek.

Sebastian Rysz– Analityk Polityczny PKE przedstawił obecne realia Unii Europejskiej.

– Przez 14 lat Polska zyskała 150 mld euro, a wpłaciła 50 mld. Dziś z różnych powodów – Brexit, kryzys emigracyjny, wzmocnienie granic, konflikt między Rosją i Ukrainą sytuacja finansowa Unii bardzo się zmieniła. Straci na tym cała Europa, jak i Polska. Pomoc unijna będzie się zmniejszać, bo jesteśmy coraz bogatszym krajem – dodał S. Rysz.

Na koniec przedstawiciel KE zaprosił na spotkanie w sprawie wspólnej polityki rolnej, które odbędzie się 12 czerwca w Warszawie. Relację z tego spotkania na żywo będzie w Białymstoku relacjonować Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Uroczystość zakończyło wręczenie Medali Europejskich za zasługi na rzecz rozwoju lokalnego 19 działaczom.

– Chcemy dziś wyróżnić osoby, które wpływają na rozwój powiatu tureckiego. Planujemy to kontynuować – podkreślił I. Niewiarowski.