O przyszłości Wielkopolski Wschodniej

O przyszłości Wielkopolski Wschodniej

Zebranie członków władz struktur gminnych i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów odbyło się 13 marca w Koninie. Spotkanie było okazją do odznaczenia przez Towarzystwo Samorządowe, zasłużonych sołtysów, ale również omówienia przyszłości subregionu konińskiego.

Ponieważ w poniedziałek obchodzono Dzień Sołtysa zebranie rozpoczęło złożenie życzeń przez Sławomira Królaka, prezesa WSS i wręczenie pamiątkowego wydawnictwa sołtysom. Następnie goście wysłuchali wystąpienia Agaty Kuźmińskiej z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, która przybyła na zebranie w zastępstwie Macieja Sytka, prezesa ARR i pełnomocnika marszałka województwa ds. Rozwoju Wielkopolski Wschodniej na temat planów i podejmowanych działań na rzecz rozwoju subregionu konińskiego.

TS00091

– Wielkopolska Wschodnia przejdzie bardzo duże zmiany dzięki Komisji Europejskiej i powołanej przez nią platformy dla regionów pokopalnianych. Pierwszy wymiar platformy to zrzeszenie wszystkich tych regionów funkcjonujących w Europie. Drugi wymiar to dofinansowanie ich kwotą 5 mld euro od 2021 roku. Trzeci to transformacja energetyczna, czwarty pobudzenie gospodarcze, piąty ekologia i w końcu ostatni wymiar – społeczny, czyli wszystkie działania edukacyjne, kulturalne mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców . To wszystko razem ma przede wszystkim podnieść jakość życia mieszkańców. Aktualnie trwa nabór wniosków dotyczących naszej prezentacji w Brukseli. Z Konina mamy zgłoszony zielony klaster energetyczny. Zachęcam do kontaktu z agencją – powiedziała A. Kuźmińska.

Do przyszłości subregionu konińskiego odniósł się również Ireneusz Niewiarowski, prezes Towarzystwa Samorządowego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

– Na ten temat zaczęliśmy rozmawiać już w połowie lat 90. Chcieliśmy zacząć dyskusję co stanie się z regionem kiedy skończy się węgiel. Dziś razem z ARR będziemy działać jako partnerzy w tej sprawie. Co istotne mamy w Brukseli bardzo ważnego sojusznika, czyli prof. Jerzego Buzka, a rząd zaakceptował ten pomysł – poinformował prezes.

Kolejnym punktem programu było wręczenie „Medalu za zasługi na rzecz wolności” działaczom Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów przez Towarzystwo Samorządowe. To odznaczenie podpisane przez Prezesa TS i Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marka Prawdę.

– Pierwszy raz wręczyliśmy je w ubiegłym roku zasłużonym działaczom sportu, kultury, samorządu, biznesu – dodał I. Niewiarowski.

Odznaczeni działacze WSS:

Józef    Gebler, Marcinów, gm. Kawęczyn – członek założyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Pierwszy Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego. Wieloletni sołtys, radny i zasłużony działacz samorządowy. Członek założyciel Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju.

Andrzej             Głowiński, Zawadka, gm. Olszówka – członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w gminie Olszówka. Lider grupy Odnowy Wsi. Wieloletni sołtys wsi Zawadka.

Stefan  Kropidłowski, Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi – wieloletni sołtys Wieruszewa i Przewodniczący Koła Gminnego w Kazimierzu Biskupim. Laureat konkursu Sołtys Roku.

Sławomir          Królak, Biskupie, gm. Ślesin – wieloletni sołtys wsi Biskupie. Wiceburmistrz Ślesina. Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Skarbnik Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Ignacy  Maroszek, Powidz – wieloletni sołtys Powidza (ciekawostka – „sołtysuje” dłużej, niż istnieje gmina Powidz) i Przewodniczący Koła Gminnego. Dwie kadencje działał w strukturach samorządowych, kiedy Powidz był częścią gminy Witkowo. Laureat pierwszych konkursów na najaktywniejszego sołtysa województwa. Zasłużony współtwórca ruchu stowarzyszeń sołtysów.

Ryszard Papierkowski, Smulsko, gm. Przykona – członek założyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Delegat do Sejmiku Samorządowego woj. konińskiego. Przewodniczący Rady Gminy Przykona. Obecnie radny powiatowy, sołtys wsi Smulsko. Laureat konkursu Sołtys Roku.

Stanisław Pełka, Spycimierz, gm. Uniejów – członek NSZZ RI „Solidarność”. Wieloletni skarbnik Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i członek Zarządu KSS. Inicjator i współzałożyciel orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. Laureat konkursu Sołtys Roku.

Henryk              Zagozda, Szadów Pański, gm. Turek – radny gminy Turek Wieloletni sołtys wsi Szadów Pański z własnym sztandarem. Sekretarz oraz Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

W trakcie zebrania I. Niewiarowski omówił również bieżące sprawy dotyczące WSS. Wspomniał o inicjatywie ustawodawczej wzmacniającej sołectwo tj. zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw; konkursie „Sołtys Roku 2018” organizowanym przez Gazetę Sołecką; Radzie Krajowej KSS – 16-17 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku; konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”; Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia oraz „Wielkopolskim Pikniku Sołtysów”. Ustalono również termin Zjazdu Wojewódzkiego WSS.

Na koniec Maciej Dąbrowski, skarbnik TS i koordynator zielonego klastra energetycznego Konina poinformował o szczegółach tego projektu. Będzie on łączył producentów energii odnawialnej z odbiorcami.

TS00018
TS00092