„Opłatek” w Turku

„Opłatek” w Turku

11 stycznia 2015 r. odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Towarzystwa Samorządowego powiatu tureckiego i miasta Turku w liczbie około 140 osób.

Na „opłatku” ugościli ich państwo Adamczewscy w sali bankietowej „Eden” w Turku. Imprezę rozpoczął swym wystąpieniem Prezes zarządu powiatowego – Mirosław Mękarski. Podsumował mijający rok dziękując za współpracę i prosząc o dalszą pomoc. Następnie głos zabrał Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski. Zachęcał do przekazania 1% na rzecz TS, nakreślił też problemy z jakimi boryka się Europa. Prezes podsumował również kampanię samorządową a na zakończenie życzył wszystkim zebranym dobrego 2015 roku. Część oficjalną zwieńczyły życzenia od Ks. Prałata Marka Kasika z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie zebrani połamali się opłatkiem.
W trakcie uroczystości przeprowadzono zbiórkę pieniężną dla Sebastiana Starczyńskiego z Turku (ucznia SP nr 1 w Turku, chłopca z rozszczepem kręgosłupa, poruszającego się na wózku). Na rehabilitację Sebastiana zebrano kwotę 1253 zł i 5 euro.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wiemy już gdzie odbędzie się ono  w przyszłym roku gdyż uczestnicy z gminy Kawęczyn wstępnie wyrazili chęć organizacji tego wydarzenia na swoim terenie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie oraz wsparcie finansowe dla Sebastiana.

galeria 1
galeria3
galeria4
galeria5
galeria6
galeria7
galeria8