Oslo, wizyta studyjna

Oslo, wizyta studyjna

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna w Oslo na temat włączania dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne / partycypacja dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Brały w niej udział polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży, które  realizowały projekty finansowane z programu Obywatele dla Demokracji. Naszą organizację reprezentowała Grażyna Sędziak.

Organizatorami wizyty byli Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja im. Stefana Batorego, Operatorzy programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.
Celem wizyty było zapoznanie uczestników i uczestniczek z praktyczną stroną pracy organizacji i instytucji zajmujących się włączaniem dzieci i młodzież w procesy decyzyjne oraz partycypacją dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Uczestnicy zapoznali się z kilkoma przykładami inicjatyw, które dają dzieciom i młodzieży możliwość działania na rzecz dobra wspólnego i lokalnych społeczności oraz służą aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.
Wizyta była doskonałą okazją do zapoznania się dobrymi przykładami działań z młodzieżą i rozwiązań stosowanych w Norwegii. Imponujące okazały się programy prewencyjne, które zapobiegają przestępczości a jednocześnie integrują społeczność w poszczególnych dzielnicach miasta. Z powodzeniem więc stosują w praktyce zasadę, że łatwiej zapobiegać niż leczyć gdyż na etapie prewencji nie są potrzebni wykwalifikowani specjaliści. To kraj o dużym zaufaniu społecznym i stąd wypływa łatwość nawiązywaniu dialogu oraz rzeczywista współpraca szkół, policji, samorządu z lokalną społecznością.
Zdobyte doświadczenie przyczyni się z pewnością do lepszej, atrakcyjniejszej oferty działań, o których planujemy rozmawiać z młodzieżą i jest zgodne z przyjętą strategią naszej organizacji.

Oslo grupa
oslo oczekiwania
Oslo dyr biblioteki

Dyrektor biblioteki opowiada w jaki sposób placówka służy społeczności lokalnej zgodnie z przesłaniem, że biblioteka jest dla ludzi a nie dla książek.

Poniżej zdjęcie oddające urok biblioteki dla dorosłych oraz czar biblioteki dla dzieci
i młodzieży do 16 roku życia, urządzonej według pomysłu jej użytkowników
z zakazem wstępu dla dorosłych.

Oslo biblioteka
Oslo bib ml
Oslo bin ml2
Oslo dyr szkoly

Spotkanie z dyrektor szkoły (na poziomie gimnazjalnym), która przedstawia zasady działania placówki. W związku z pełnioną funkcją – służby młodym ludziom podczas ich edukacji – nosi kamizelkę, dzięki której odznacza się i łatwo do niej dotrzeć w przypadku np. potrzeby pomocy.

Poniżej pracownia (klasa) plastyczna.

Oslo sala plastyczna
Oslo waz

Mieszkańcy osiedla Sagene, według własnych pomysłów, zbudowali węża oraz żółwia, które zdobią przestrzeń placu zieleni i zabaw.

Oslo zolw