Patriotyczna wycieczka

Patriotyczna wycieczka

Jak co roku Towarzystwo Samorządowe zorganizowało w przededniu Święta Niepodległości wycieczkę do miejsc pamięci narodowej. W latach poprzednich odwiedzono m.in. Gniezno, Toruń, Kruszwicę, Łęczycę, Płock i Włocławek oddając hołd powstańcom wielkopolskim, żołnierzom Września 1939 r., obrońcom ojczyzny z 1920 r.

W tym roku 45 członków i sympatyków Towarzystwa Samorządowego z Koła, Grzegorzewa, Dąbia, Kłodawy i Chodowa zwiedziło w sobotę 10 listopada Twierdzę Modlin położoną przy ujściu Narwi do Wisły. Wycieczkę rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę i rodziny uczestników, w tym również wspólnoty lokalne, w których żyją i pracują odprawiona przez ks. Mateusza Molaka w Kaplicy Garnizonowej p. w. św. Barbary. Zwiedzanie Twierdzy Modlin, po której oprowadzał uczestników wycieczki przewodnik Pan Grzegorz Sokołowski rozpoczęto od jej najstarszej części – reduty Napoleona wybudowanej w latach 1811 – 1813 według planów kreślonych ręką samego cesarza. Następnie podziwiano piękne widoki przełomu Wisły idąc koroną utracką umocnień ceglano – ziemnych twierdzy. Sprzed bramy Księcia Poniatowskiego wyruszono na Wieżę Czerwoną zwaną także tatarską, by poznać rozciągajacą się z jej szczytu z jednej strony imponującą panoramę całej Twierdzy Modlin, a z drugiej widok wpływającej do Wisły Narwi. Głównym punktem programu wycieczki było jednak złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Obrońców Twierdzy Modlin upamiętniającym żołnierzy poległych podczas walk w dniach od 11 do 29 września 1939 r. Uczestnicy wycieczki udali się także do Fortu nr III Pomiechówek – największego fortu Twierdzy Modlin, który w latach 1940 – 1945 był hitlerowskim obozem zagłady. Zginęło w nim 30 tys. osób. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wędrówki ciągnącymi się kilometry pod ziemią korytarzami fortu, w których przetrzymywano więźniów obozu. Obecnie w wielu miejcach tych korytarzy znajdują się tabliczki z nazwiskami zamordowanych tam przez hitlerowców osób. Ciekawostką jest to, że do 2007 r. fort Pomiechówek był jednym wielkim schronem amunicyjnym dla całego warszawskiego okręgu wojskowego i dopiero od niedawna został udostępniony zwiedzającym. Pobyt w Modlinie zakończył wspólny obiad w Bramie Ostrołęckiej twierdzy. Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie w jej organizacji Panu Senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu oraz właścicielowi firmy „Arkona” z Koła Panu Ryszardowi Knapczykowi.