Pierwsze spotkanie władz wojewódzkich

Pierwsze spotkanie władz wojewódzkich

4 stycznia 2013 roku spotkali się członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz Komisji Rewizyjnej TS aby dopełnić formalności rozpoczęte podczas grudniowego Zjazdu Delegatów.

Członkowie Zarządu ukonstytuowali się w następujący sposób: Mirosław Mękarski – Wiceprezes; Halina Wesołowska – Skarbnik; Tadeusz Słodkiewicz – Sekretarz; Maria Nowak, Jan Nowak, Andrzej Operacz i Urszula Polewska – członkowie.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Katarzyna Szczap a Wiceprzewodniczącym – Stanisław Urbaniak natomiast Sekretarzem – Tomasz Nuszkiewicz.
Po za podjęciem wymaganych uchwał omówiono bieżące działania związane z weryfikacją semestralną w Funduszu Stypendialnym, konkursem samorządowym oraz przygotowaniem do kampanii w celu pozyskania 1 % podatku za 2012 r.
W 2013 roku rozpoczną się przygotowania do obchodów XX-lecia TS. Jednym z pomysłów jest wydanie publikacji przedstawiającej historię organizacji. Planowane są również uroczystości jubileuszowe z odznaczeniem zasłużonych osób. Ponieważ są to duże przedsięwzięcia, wymagają zaangażowania zarówno członków Zarządu jak i innych aktywnych działaczy, do których zwrócimy się w odpowiedniej chwili aby jak najrzetelniej podsumować 20 lat istnienia TS.
2013 rok to również 150 –ta rocznica Powstania Styczniowego, w której Towarzystwo Samorządowe weźmie czynny udział upamiętniając miejsca bitew i potyczek – np.: Ignacewo, Gołkowo. Planowany jest również historyczny konkurs młodzieżowy. Tak więc obok stałych inicjatyw pojawiają się nowe wyzwania a ich realizacja, miejmy nadzieję, spotka się z dobrym przyjęciem społeczeństwa, które jest odbiorcą tych działań.