Podsumowania i plany

Podsumowania i plany

20 stycznia w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TS. Początek roku to tradycyjnie już czas podsumowań oraz planów na przyszłość.

Prezes przedstawił kalendarium wydarzeń i sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Z pewnością był to rok niezwykle pracowity i obfitujący w inicjatywy angażujące wolontariuszy społeczności lokalnych. Warto podkreślić aktywność Koła Gminnego w Kłodawie, które po raz kolejny zorganizowało i przeprowadziło kwestę pieniędzy na ratowanie zabytków cmentarza parafialnego oraz odnawianie grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. W zbiórce uczestniczyło 48 wolontariuszy. Kwestujący zebrali kwotę 8 056,28 zł. Umożliwiło to renowację nagrobka Leopolda Płaczkiewicza (†1918) uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku. Ponadto utworzono stronę internetową: www.klodawskiecmentarze.pl oraz prowadzono facebook. Na pochwałę zasługuje również inicjatywa „Konińskie Mikołaje”, których członkinie pozyskały sponsorów na remont dwóch kolejnych pokojów w 2017 roku w Konińskim Pogotowiu Rodzinnym (dotychczas wyremontowano ich pięć).
Przeprowadzony w latach 2014/2015 projekt „Moje miejsce” został zgłoszony do europejskiego katalogu projektów młodzieżowych.
Ponadto TS prowadzi stałe projekty: Fundusz Stypendialny (do tej pory przekazano 2287 stypendiów) oraz Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (w roku 2017 obywa się już XXIV edycja).
Organizacja zgłasza swoje kandydatury do różnych ciał przedstawicielskich i tak członek TS z Goliny, Antoni Kulczak, zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Koninie (kadencja 2017-2020). Zgłoszono kandydata (Tomasz Czarny) do Ministerstwa Cyfryzacji do Rady IIP (Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej). Zgłoszono kandydaturę (Olga Żaryn) do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020.
Maciej Dąbrowski przedstawił imponującą relację z działań zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska o czym na bieżąco można śledzić również na polecanej stronie.
Pozostali członkowie zespołów (ds. młodzieży; ds. współpracy z LGD i NGO; ds. senioralnych; ds. społecznych; ds. oświaty; ds. kultury i kultury organizacji; ds. współpracy z samorządami) przedstawili swoje plany działań na 2017 rok.

Na spotkaniu poruszono również sprawy ostatnio przyjętych ustaw w tym o reformie oświaty oraz dyskutowano o procesie centralizacji państwa. Za stosowane uznano odniesienie się do obecnej sytuacji i przyjęcie stanowiska TS jako organizacji, która w swej działalności troszczy się o dobro społeczeństwa obywatelskiego i dba o rozwój demokracji.

Pracownicy biura TS w Koninie aktywnie uczestniczą w konkursach grantowych i biorą udział w inspirujących warsztatach przygotowujących do kreacji i aplikacji co przyczynia się do rozwoju całej organizacji.

inkubacja