Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów „Ku Wolności”

Ogłoszonych w 2014 roku z okazji 25-lecia Wolnej Polski w regionie konińskim.

Organizatorzy:
  • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • Towarzystwo samorządowe w Koninie

Komitet organizacyjny:
  • Ireneusz Niewiarowski – przewodniczący komitetu, Senator RP,
     Prezes Towarzystwa Samorządowego
  • Sławomir Lorek, Zastępca Prezydenta Konina
  • Małgorzata Waszak, Starosta Koniński
  • dr Joanna Chojnacka-Gärtner, Prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w Koninie
  • Lucyna Lenard-Woźniak, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
  • Dariusz Sypuła, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie
  • dr Krzysztof Wereszczyński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia
    Nauczycieli w Koninie

Konkurs plastyczny
dla dzieci szkół podstawowych (klasy IV-VI) i dla młodzieży gimnazjalnej na wykonanie pracy, której motywem przewodnim było pytanie: Czym jest dla mnie wolność?

Konkurs historyczny „Ku Wolności”.
Zakres tematyczny konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie, obejmował historię Polski i Europy w latach 1988–1995. Celem konkursu było: propagowanie zainteresowań historią Polski przełomu XX i XXI wieku, popularyzacja wiedzy nad dziejami „małej i dużej ojczyzny”, budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, rozwijanie myślenia historycznego, kształtowanie sztuki kreatywno–krytycznego myślenia o dziejach minionych oraz rozwijanie umiejętności pracy z informacją, w tym z różnorodnymi źródłami historycznymi.
Etap powiatowy odbył się w 12 szkołach z udziałem 147 uczniów. W finale 23 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie udział wzięli uczniowie III Liceum w Koninie, ZSE-U w Żychlinie, ZSTiH w Koninie, ZST w Turku, ZSE-A w Kole, Liceum w Kole, II Liceum w Koninie, I Liceum w Koninie, ZSP w Kleczewie, LO w Słupcy, ZSCKU w Koninie, ZSO w Turku, w sumie 35 finalistów.

Wyniki wszystkich konkursów zostały ogłoszone podczas konferencji 29 maja 2014 r.

• Zwycięzcy konkursu plastycznego ze szkół podstawowych:
  1. miejsce – Ligia Kołata, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
  2. miejsce – Zachariasz Kazimierski, klasa 5, Szkoła Podstawowa w Kleczewie
  3. miejsce – Maksymilian Olejnik, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie
• Jury przyznało także wyróżnienia:
  – Piotr Kulczewski, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
  – Magdalena Grzelczak – klasa 5, Szkoła Podstawowa w Ratyniu
  – Aleksandra Musiał – klasa, 6b Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 Zwycięzcy konkursu plastycznego dla gimnazjalistów:
  1. miejsce – Sylwia Zabłocka, klasa 3, Gimnazjum w Sompolnie
  2. miejsce – Bartosz Wietecki, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie
  3. miejsce Aleksandra Mądrowska, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie
• Jury w tej kategorii przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je:
  – Weronika Szumigalska, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie
  – Adrian Karpiński, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie
  – Izabela Perkowska, klasa 3a, Gimnazjum w Grodźcu

• Zwycięzcy konkursu wiedzy historycznej:
  1. miejsce – Paweł Kałużny, klasa 2c, III Liceum w Koninie.
      Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman
  2. miejsce – Adam Rogowski, klasa 2d, III Liceum w Koninie.
      Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman
  3. miejsce – Natalia Mularczyk, klasa 1a, I Liceum w Koninie.
      Nauczyciel prowadzący Dorota Ganowicz
Wyróżnienia otrzymali:
  – Kamil Świątek, klasa 2d, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy.
     Nauczyciel prowadzący Jan Dąbek
  – Jordan Wietecki, klasa 1a, Liceum Ogólnokształcące w Turku.
     Nauczyciel prowadzący Barbara Żebrowska
  – Tomasz Walczak, klasa 2a, Liceum Ogólnokształcące w Turku.
     Nauczyciel prowadzący Paweł Żebrowski