Podsumowanie programu Obywatele dla Demokracji

Podsumowanie programu Obywatele dla Demokracji

21 marca, przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego wraz z młodzieżą kłodawską, panią Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 Anną Śliwką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Siwińskim, uczestniczyli w konferencji zamykającej program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Uroczystości organizowane były przez Fundację Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a odbywały się w  Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.

W ramach Programu Obywatele dla Demokracji wsparcie otrzymało 617 projektów polskich organizacji pozarządowych. Działania prowadzono w 773 miejscowościach w całym kraju. Podczas konferencji na sesjach warsztatowych organizacje dzieliły się  doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas trwania programu. Dyskusje dotyczyły problematyki projektów wspieranych w ramach programu:  partycypacji obywatelskiej, działań strażniczych i antydyskryminacyjnych, a także przeciwdziałania wykluczeniu oraz aktywności dzieci i młodzieży. Przedstawiono nowe narzędzia i rozwiązania dla III sektora, które zostały opracowane i wprowadzone dzięki środkom EOG. Pokazano filmy, wystawy, narzędzia i publikacje, które powstały i były wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach programu.
Podczas sesji plenarnej rozmawiano o przeszłości i przyszłości programów dla organizacji pozarządowych, finansowanych z Funduszy EOG. Głos zabierali: Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego, Ambasador Królestwa Norwegii w Warszawie Karsten Klepsvik, Maria Holzer dyrektor Fundacji Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Anna Rozicka dyrektor programu Obywatele dla Demokracji oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Zespół programu zaprezentował wypracowane rezultaty. Obecni na sali przedstawiciele organizacji pozarządowych podziękowali gromkimi brawami za przyjazną współpracę i fachową pomoc, na którą można było liczyć w każdej fazie realizacji projektu.

Towarzystwo Samorządowe znalazło się gronie tych, którzy mieli okazję doświadczać i działać podczas realizacji projektu „Moje miejsce”. Stąd prezentacja osiągnięć podczas konferencji, która wzbudzała zainteresowania przybyłych gości. To ogromne wyróżnienie docenił również Ambasador Królestwa Norwegii w Warszawie Karsten Klepsvik, który zainteresował się działaniami młodzieży i chętnie pozował do pamiątkowego zdjęcia.

eog 1
eog 2
eog 3
eog 4
eog 5
eog 6
eog 7