Pomoc dla zdolnej młodzieży

Pomoc dla zdolnej młodzieży

W tym roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyzna 109 stypendiów. – Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom. Fundusz realizuje go poprzez promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju – mówi Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes TS.

Adresatami programu są uczniowie szkół średnich z terenu powiatów: Konin, Koło, Turek, Słupca i Września. Przy rozpatrywaniu wniosków brana była pod uwagę ocena wyników w nauce (średnia ocen min. 4,7), sytuacja materialna ucznia (dochód nie przekraczający 350 zł na członka rodziny) dotychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna. 

Na życzenie darczyńców – w tym przypadku samorządów, TS przyznaje  również stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Towarzystwo stara  się pomagać młodzieży na każdym szczeblu nauki, dlatego też poszukuje różnych możliwości wsparcia także studentów. W tym roku szkolnym udało się pozyskać dofinansowanie w ramach programu „Agrafka Agory” – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie.

Obecnie trwa nabór wniosków do programu „Agrafka Agory”. Wnioski można składać do 15 października, w ramach programu przyznane zostanie 6 stypendiów po 380 zł miesięcznie, wypłacane przez okres  9 miesięcy. Więcej informacji o programie na stronie internetowej Funduszu www.stypendia.ts.konin.pl

–  Swoje  stypendia przyznaje również samorząd Turku, powiat koniński czy gmina Władysławów. Zachęcamy innych do tego typu  inicjatyw – mówi senator. 

Od początku istnienia Fundusz przyznał łącznie już 1 915 stypendiów.