POŻEGNALIŚMY WIELKIEGO TWÓRCĘ POLSKI SAMORZĄDNEJ

POŻEGNALIŚMY WIELKIEGO TWÓRCĘ POLSKI SAMORZĄDNEJ

Poczet sztandarowy Towarzystwa Samorządowego wziął udział wraz z pocztami sztandarowymi Związku Miast Polskich, Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Gminy Marklowice i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w czwartkowych uroczystościach pogrzebowych Ojca Polskiego Samorządu Profesora Jerzego Regulskiego. Wśród uczestników uroczystości był również senator Ireneusz Niewiarowski – prezes Towarzystwa Samorządowego, który jako senator I kadencji był jednym z inicjatorów przyjęcia przez ówczesny parlament opracowanej pod kierownictwem prof. Regulskiego ustawy o samorządzie terytorialnym, która 8 marca 1990 r. zapoczątkowała odrodzenie samorządu w naszym kraju.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore, bp polowy WP Jerzy Guzdek podkreślił, że Ś. P. Prof. Jerzy Regulski dostrzegł przed 25. laty, iż spośrod wielu reform, które trzeba podjąć jedną z najważniejszych jest reforma samorządowa. Wiedział, że tyko na tej drodze będzie można przełamać monopol totalitarnego państwa i sprawić, aby mieszkańcy naszej Ojczyzny w coraz większym stopniu sami dokonywali wyboru i decydowali o swoim być i o swoim mieć, aby w ten sposób stali się odpowiedzialni za swoje Małe Ojczyzny – powiedział bp polowy WP.
Panie Profesorze – Twoje wysiłki nie poszły na marne – w sercach wielkiej rzeszy ludzi na zawsze pozostanie wdzięczność za Twoją postawę i Twoje dokonania. Wierzymy, że nadal będziesz służył naszej Ojczyźnie orędując za nami u Boga abyśmy nie zmarnowali daru wolności – dodał stwierdzając, że udział w uroczystości pogrzebowej Profesora Jerzego Regulskiego jest wyrazem wdzięczności wobec szlachetnego człowieka, patrioty, a nade wszystko twórcy reformy samorządowej.
Prezydent RP Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że dziś, kiedy obchodzimy 25-lecie Polski Samorządnej, kiedy w każdym miejscu Ojczyzny przypominamy zasługi samorządu dla rozwoju gminy, miasta, regionu, powiatu i całej Polski, powinna być choć odrobina pamięci o tym, że każdy sukces, każde osiągnięcie, każdy element rozwoju Polski Samorządnej, to w jakiejś mierze hołd złożony pamięci i pracy Profesora Jerzego Regulskiego. Chciałbym, aby ta pamięć była zobowiązaniem, że trzeba umieć wiązać ze sobą wiarę w siłę obywatelskich postaw Polaków, znaczenie Państwa Polskiego z odwagą podejmowania ciężkiej pracy, z myślą o lepszej przyszłości – powiedział Prezydent.
Prof. Jerzy Stępień, który wraz ze Ś. P. Jerzym Regulskim był jednym z twórców reformy samorządowej przypomniał w swoim pożegnaniu słowa Profesora Regulskiego, że nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć jak ten cel osiągnąć dodając, że Profesor Regulski obdarował Rzeczpospolitą swoim talentem, wyobraźnią i pracowitością.
Po Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego kondukt pogrzebowy udał się na Cmentarz Powązkowski, gdzie Ś. P. Profesor Jerzy Regulski spoczął w grobie rodzinnym.
Zdjęcia z serwisu Kancelarii Prezydenta RP

pogrzeb1