Pożegnanie śp. Karola Wyszomirskiego

Pożegnanie śp. Karola Wyszomirskiego

Z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Przyjaciela śp. Karola Wyszomirskiego Burmistrza Słupcy w latach 1990-1998 i wspaniałego Człowieka.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mgr biologii, długoletni pracownik słupeckiej służby zdrowia. W latach 80-tych XX w. członek NSZZ „Solidarność”, od 1989 r. aktywny uczestnik Ruchu Komitetów Obywatelskich. Pierwszy Burmistrz Miasta Słupcy od wyborów samorządowych w 1990 r. Przez dwie kadencje swojej służby dla miasta i społeczności słupeckiej był przykładem pracowitości, ofiarności i zrozumienia potrzeb mieszkańców. Był wzorem dla pełniących funkcje publiczne w samorządzie. Członek Towarzystwa Samorządowego.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składa

Ireneusz Niewiarowski

Prezes Towarzystwa Samorządowego

Przewodniczący Woj. Komitetu Obywatelskiego w Koninie w l. 1989-92.