Prezes Towarzystwa Samorządowego wyróżniony przez dzieci

Prezes Towarzystwa Samorządowego wyróżniony przez dzieci

Ireneusz Niewiarowski – społecznik, twórca Funduszu Stypendialnego dołączył do grona kawalerów Orderu Uśmiechu.

Po rozpatrzeniu wniosków otrzymanych od dzieci 28 października w Warszawie ogłoszono nazwiska sześciu wyróżnionych osób, a wśród nich prezesa i działacza naszego stowarzyszenia.
Ireneusz Niewiarowski w ciągu ponad dwudziestu lat działalności Towarzystwa Samorządowego był pomysłodawcą oraz realizatorem wielu inicjatyw służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży środowisk wiejskich. W tym celu m.in. stworzył Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego, który od 2001 roku pomaga finansowo zdolnym i aktywnym społecznie, ale niezamożnym uczniom i studentom. Fundusz wspiera swych stypendystów przez cały okres nauki na wszystkich szczeblach edukacji. Do tej pory wypłacił ponad 2300 stypendiów.
Ireneusz Niewiarowski inicjował także wiele akcji edukacyjnych naszego stowarzyszenia, m.in. poszerzających wiedzę szkolną o samorządzie terytorialnym i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz o najnowszej historii Polski.
Prezes Niewiarowski jest organizatorem współdziałania wielu podmiotów i środowisk w zwalczaniu skutków ubóstwa, które najbardziej ogranicza wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciach tych od 1996 roku uczestniczy również – powołany przy udziale naszego stowarzyszenia – Bank Żywności w Koninie. Ta pozarządowa organizacja przeciwdziałając marnotrawieniu jedzenia, organizuje zbiórki żywności oraz pośredniczy w jej przekazywaniu dla innych stowarzyszeń pomocowych kilku wielkopolskich powiatów. Pomoc Banku urozmaica posiłki dzieci i młodzieży wielu placówek szkolnych i ośrodków m.in. w produkty mleczne, owoce i warzywa. Bank uczy dzieci poszanowania żywności, a ich zaangażowanie w zbiórki oraz szkolne akcje nagradza atrakcyjnymi wycieczkami. W ramach akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” od lat Bank bezpośrednio przekazuje paczki dla dzieci z potrzebujących rodzin.
Warto dodać, że „nasz” kawaler Orderu Uśmiechu – angażując w różnorodne działania na rzecz rozwoju lokalnego – wspierał wiele projektów służących rozwojowi bazy edukacyjnej i sportowej w małych miastach i na wsi. Od lat promuje zdrowy tryb życia, turystykę rodzinną i sport. Jest organizatorem imprez biegowych, stwarzających możliwości sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży.
Podczas warszawskich obrad Kapituły Orderu Uśmiechu obok prezesa Towarzystwa Samorządowego na liście wyróżnionych znaleźli się również: Pietro Bartolo – lekarz z Lampedusy, który od 26 lat kieruje jedyną na tej wyspie przychodnią, siostra Łucja (Eugenia Jakubowicz) – dyrektor i opiekun Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach, Elżbieta Małanicz-Onoszko – autorka i realizatorka Metody Ruchomych Kolorowych Nut, założycielka Fundacji „Latająca Akademia”, Aleksandra Pohorodecka – honorowa prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, inicjatorka i twórczyni wielu przedsięwzięć dedykowanych dzieciom oraz Marcin Gortat – wybitny sportowiec, koszykarz, filantrop i organizator pomocy dzieciom.