Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

naglowek23.11.2016

 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od października rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do 14.06.2017r. w Organizacji Towarzystwo Samorządowe – koło gminne w Grzegorzewie, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 14.06.2017 r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa  ser żółty, cukier biały i olej rzepakowy. 
Prócz wsparcia żywnościowego, Organizacja Towarzystwo Samorządowe – koło gminne w Grzegorzewie, realizować będzie cykliczne działania:
1. Organizacja spotkań aktywizujących osoby bezrobotne oraz zagrożone z różnych przyczyn – wykluczeniem społecznym.
2. Kontynuacja dotychczasowych działań (spotkania edukacyjne i integracyjne grup senioralnych) oraz innych osób z terenu gminy Grzegorzew. Koło gminne TS cyklicznie angażuje również wszystkie chętne osoby do działań w wielu projektach realizowanych przez stowarzyszenie.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Organizacja Towarzystwo Samorządowe – koło gminne w Grzegorzewie objęła wsparciem żywnościowym 234 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach koła gminnego Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie wycieczki i spotkania integracyjne.
PO PŻ 2015 – Harmonogram Działań Towarzyszących
HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM POPŻ 2015
1.
Data 15 stycznia 2016 r. godz. 14.00
tytuł warsztatu Warsztaty kulinarne
nazwa organizacji Towarzystwo Samorządowe
miejsce warsztatów  Grzegorzew
osoba prowadząca Irena Szulczyk
2.
Data 19 marca 2016 r. godz. 14.00
tytuł warsztatu „O problemach życia codziennego seniorów”
nazwa organizacji Towarzystwo Samorządowe
miejsce warsztatów  Grzegorzew
osoba prowadząca Maria Nowak
3.
Data 23 maja 2016 r. godz. 14.00
tytuł warsztatu Spotkania rekrutujące do udziału w projektach.
nazwa organizacji Towarzystwo Samorządowe
miejsce warsztatów  Grzegorzew
osoba prowadząca Karol Lewandowski