Projekt „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”

Towarzystwo Samorządowe realizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Niepodległa na lata 2017–2022 w partnerstwie z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie. Działania trwały od 3 sierpnia – 20 października 2020 r. W ten sposób upamiętniono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Kłodawie.

logo TS KdN

1.    Opis zrealizowanych elementów zadania.
Zadanie nr 1. Kwerendy archiwalne.
W realizację włączyli się mieszkańcy Kłodawy i okolic oraz osoby związane z regionem, zamieszkujące obecnie odległe tereny w tym zagraniczni emigranci, których portrety przodków zostały zaprezentowane w wydanym katalogu.  W ten sposób przyczynili się do uporządkowania, uzupełnienia i zebrania dokumentów oraz pamiątek rodzinnych przechowywanych dotychczas w zbiorach domowych. Pobudziło to szersze zainteresowanie lokalną historią wśród mieszkańców.  Prośby i apele kierowane były poprzez portale społecznościowe oraz wizyty sąsiedzkie. Pozyskano zgody właścicieli dokumentacji, którzy chętnie włączyli się do współpracy i byli otwarci na przekazanie rzetelnych informacji. Ponadto osoby zaangażowane w realizacje projektu złożyli wizyty w archiwach państwowych i bibliotekach.
Zadanie nr 2. Opracowanie katalogu wystawy.
Zebrane materiały zostały poddane opracowaniu i redakcji w formie katalogu z myślą o organizacji wystawy historyczno–biograficznej. Publikacja katalogu służy zobrazowaniu indywidualnego uczestnictwa i zaangażowania (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1920 r. oraz Bitwy nad Wisłą) osób związanych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Biografie uczestników wojny polsko-rosyjskiej zawierają szczegóły dotyczące konspiracji niepodległościowej lat 1917–1918.
Katalog pn.: „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921” przedstawia kalendarium oraz biografie 25 uczestników wojny polsko-rosyjskiej i działaczy Komitetu Obrony Państwa.
Zadanie nr 3. Wystawa historyczno – biograficzna.
16 sierpnia o godzinie 12.00 miało miejsce otwarcie Wystawy „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921”. Uroczystość rozpoczęła msza św., w czasie której ksiądz proboszcz wygłosił kazanie poświęcone rocznicy Bitwy Warszawskiej, a burmistrz Piotr Michalak w modlitwie wiernych odczytał listę uczestników wojny, orkiestra odegrała pieśń Legionów i zgromadzeni przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury. Ze względu na ograniczenia związane liczbą osób, które jednocześnie mogą przebywać w pomieszczeniach zamkniętych w uroczystości wzięło udział 50 gości. Wystawa była ogólnodostępna i czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00 do 30 września 2020 roku. W ramach żywych lekcji historii wystawę zwiedzali uczniowie starszych klas Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kłodawie, Szkoły Podstawowej w Korzeczniku, Szkoły Podstawowej w Górkach oraz członkowie Kłodawskiego Klubu Solnych Cyklistów.
Wystawa upowszechniała wiedzę na temat wysiłku zbrojnego poniesionego przez społeczeństwo polskie w obronie niepodległej Rzeczypospolitej. Ukazała indywidualne uczestnictwo i zaangażowanie (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1920 r. oraz bitwy nad Wisłą) osób związanych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Akcentowała wyjątkowe znaczenie działań militarnych z udziałem 203. Ochotniczego Pułku Ułanów sformowanego na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. przy znaczącym zaangażowaniu ziemian z okolic Kłodawy i Łęczycy, którego szwadrony uczestniczyły m.in. w bitwie pod Ciechanowem. Przypomniała o udziale mieszkańców Kłodawy i powiatu kolskiego w szeregach Pułku Strzelców Kaniowskich.
Elementy wystawy zabezpieczono do zarchiwizowania i wykorzystywania w przyszłości.
Produkty projektu:
Plansze wystawowe – 22 sztuki.
Katalog wystawy pn. „Mieszkańcy Ziemi Kłodawskiej w wojnie obronnej 1920 r.” – 2 tys. sztuk.

Film

klodawianie