Projekt „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny”

logo jpg

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 15.11.2018 r., dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 zł. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do uczestnictwa w działaniach służących utrwalaniu wiedzy o lokalnej historii oraz przyczyniających się do  zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Służył podtrzymaniu tożsamości lokalnej, a także upowszechnieniu wzorców aktywności gospodarczej i społecznej, które wpłynęły na tworzenie materialnego oraz kulturowego dziedzictwa wsi kłodawskiej. Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu słownika biograficznego osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem animatorów życia społecznego oraz uczestników walk niepodległościowych. Efektem projektu była publikacja pn. „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny” w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.