Projekt „Młodzieżowe aktywizacje”

Realizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
Projekt dofinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Termin realizacji: od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

EOG logo2023

Miejsca realizacji: 4 powiaty: kolski – gm. Olszówka, koniński gm. Kazimierz Biskupi, słupecki – gm. Powidz i turecki – gm. Kawęczyn.
Uczestnicy: 49 osób młodych do 18 roku życia i 13 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowanych w czterech zespołach.
Zaplanowane działania umożliwiły rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyniły się do ukształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmocniły ich zdolności do zaangażowania w życie publiczne. Projekt wspierał partner, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Działania rozpoczęły się w październiku 2021 r. i z miesiąca na miesiąc nabierały tempa. Projekt zakończył się 31 grudnia 2022 r. ale wypracowane rezultaty przyczynią się do trwałych zmian w czterech wiejskich gminach województwa wielkopolskiego: Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Olszówka i Powidz. W działania zaangażowanych jest 49 reprezentantów młodego pokolenia i 13 dorosłych osób, które na co dzień związane są zawodowo z samorządem lokalnym.

Seria warsztatów kompetencyjnych
Uczestnicy brali udział w warsztatach podnoszących ich kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębiając istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. Pierwsze warsztaty integracyjno-rozwojowe służyły zbudowaniu więzi grupowej, nauce współdziałania, rozpoznaniu umiejętności miękkich i potencjalnych ról w zespole, budowaniu atmosfery zaufania i współpracy, pobudzeniu motywacji do działania i odkrywaniu potencjałów zarówno w aspekcie indywidualnym jak i grupowym.

Pomysłowe warsztaty
Następnie warsztaty kreatywności i inspiracji przyczyniły się do rozwoju najistotniejszych kompetencji kreatywnego i logicznego myślenia, twórczego podejścia do problemów, rozwoju inicjatywności, przedsiębiorczości, postaw obywatelskich i pasji tworzenia. Wszystkie zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej z naciskiem na interakcję i aktywny udział uczestników w kreowaniu nowych pomysłów. Młodzież poznała działanie mechanizmu design thinking oraz nauczyła się, czym jest myślenie strategiczne i co w przypadku działań społecznych oznacza crowdfunding. W kolejnym bloku tematycznym, inspirującym do innowacji, uczestnicy mieli okazję do rozwoju myślenia lateralnego. Trener zapoznał młodzież z pojęciem innowacji społecznych i z możliwościami oraz metodami ich rozwijania. Uczestnicy pracowali w małych zespołach oddając się twórczej pracy „wynalazców” nowych rozwiązań dla społecznych problemów środowiska i nie tylko. Była to nauka poprzez zabawę, która przyniosła wiele radości i pokazała jak bardzo młodzież potrafi być twórcza.

Projektowanie pomysłów
Kolejne warsztaty zarządzania projektami przyniosły liczne informacje na temat podstaw zarządzania i poznanie koncepcji cyklu życia projektu, narzędzia planowania, najważniejsze czynniki jakościowe, harmonogram oraz struktura dokumentów. To trudna tematyka ale niezbędna do realizacji dalszych działań czyli przeprowadzenia „małych projektów” w gminach.

Pożyteczny czas wakacji
Tuż po zakończeniu roku szkolnego dwie grupy z gmin Kazimierz Biskupi oraz Powidz wyjechały na pięciodniowy obóz – letnią akademię wiedzy. W przyjaznych okolicznościach przyrody w Dębkach nad morzem młodzież wraz z dorosłymi mogli z dalszej perspektywy spojrzeć na własne potrzeby i potrzeby innych młodych osób, współmieszkańców gmin. W sierpniu kolejne grupy, z Kawęczyna i Olszówki, brały udział w podobnych letnich warsztatach. Tym razem miejscem docelowym był Kacwin w Pieninach. Podczas wspólnej pracy na warsztatach młodzież wraz z dorosłymi uczestnikami opracowała plan działań w miejscach zamieszkania. Trenerki podczas warsztatów podkreślały jak ważne jest współdziałanie w zespołach na rzecz wspólnego ustalenia bliższych i dalszych celów związanych z włączeniem młodzieży w życie publiczne lokalnej społeczności. Dobra atmosfera podczas zajęć sprzyjała budowaniu świadomego, autentycznego kontaktu ze sobą, swoimi potrzebami i wartościami. Młodzież wspólnie z dorosłymi uczestnikami analizowała różne opcje i formy włączania oraz możliwe sposoby wspierania młodych osób mając na uwadze również przyszłe pokolenia. Wszystkie grupy przyjęły plan działań jesiennego „etapu testowania” czyli sprawdzenia pozyskanej wiedzy w działaniach na szerszą skalę z profesjonalną oprawą. Sporządzono plany i harmonogramy wdrażania licznych inicjatyw w tym ekologicznych, pomocy społecznej, wzbogacających ofertę kulturalną.

Pełna integracja
Po wytężonej pracy był też czas na integrację i zabawę podczas wspólnego ogniska, aktywności sportowej, spacerów i wieczornych pogawędek. Uczestnicy mieli okazję w małej pigułce poznać lokalne zasoby i ciekawą historię okolicznych miejscowości. Wspólne zwiedzili i poznali nowe miejsca, w tym motylarnię,  fokarium, rejs statkiem wycieczkowym dookoła cyplu i spacery w Helu, zamek w Niedzicy, spacer po jeziorze Czorsztyńskim statkiem Harnaś, spływ Dunajcem i wędrówki czerwonym szlakiem w Kacwinie, wzmocniły zespoły i scementowały więzi między uczestnikami. Były też formą nagrody za zaangażowanie w dotychczasowe wzorowe współdziałanie. Wakacyjne wyjazdy wywołały nową energię do wykonania zadań wytyczonych podczas zajęć.

Jesienne aktywności – warsztaty wdrożeniowe
Po powrocie z obozu uczestnicy przystąpili do konsultacji wypracowanych pomysłów z przedstawicielami lokalnych samorządów, którzy nie kryli swojego podziwu wobec kreatywności młodych mieszkańców. Była to okazja do wysłuchania opinii oraz skonfrontowania pomysłów z decydentami aby określić ich gotowość do współdziałania i wdrożenia rozwiązań prawnych związanych z uczestnictwem młodzieży w życiu publicznym. Pomocne ku temu były warsztaty wdrożeniowe gdzie dorośli i mentorki grup mogli wesprzeć młodzież w działaniu. Omówiono również i zaplanowano organizację spotkań podsumowujących projekt.

Młodzieżowe inicjatywy
Sumiennie, z wielkim zaangażowaniem, stawiając czoła niełatwym zadaniom uczestnicy rozpoczęli etap wdrażania swoich inicjatyw testując dotychczas pozyskane umiejętności.

Młodzi Aktywiści Kawęczyna
zorganizowali Gminny Festyn Jesienny przy współpracy z KGW i samorządem lokalnym. W trakcie imprezy przeprowadzili konkurs kulinarny oraz konkurs na najciekawsze przebranie Halloweenowe. Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami a najmłodszych zabawiał Animator. Duża frekwencja potwierdziła silną potrzebę integracji mieszkańców, którzy bawili się mimo niesprzyjającej pogodzie i opadom deszczu. Kolejnym działaniem była „żywa lekcja wiedzy o samorządzie terytorialnym”. MAKi zorganizowały dla swoich rówieśników wizyty w urzędzie gminy. Młodzież zadawała pytania w tym te dotyczące planowanych inwestycji, tego jak wygląda praca w urzędzie oraz na jakie trudności napotykają pracownicy. Młodzież przedstawiła także własne sugestie na temat budowy sali gimnastycznej. Na koniec, jak prawdziwi interesanci, wypełniali przykładowe wnioski kierując się do odpowiednich urzędników. Trzecią inicjatywą był Tydzień Ekologiczny, który obejmował uczniów wszystkich szkół gminnych. Poprzez zabawę członkowie zespołu projektowego nauczyli swoich młodszych kolegów m.in. segregacji śmieci oraz tego jak ważna jest dbałość o naszą planetę. Przeprowadzone lekcje wzbogaciły ofertę edukacyjną szkół.

Brygada Kreatywnych Aktywistów z Kazimierza Biskupiego
to zespół, który zapoczątkował cykl organizacji kina plenerowego dla mieszkańców. Na okres zimowy przeniesione do Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto młodzi zorganizowali spotkanie w Domu Seniora pod hasłem „Szanujmy, kochajmy starszych Ludzi, bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni”. W planach mają kolejne spotkania aby podtrzymywać więzi międzypokoleniowe i spotykać się na wspólnym śpiewaniu i słuchaniu ciekawych opowieści. Zadziałali również edukacyjnie w tematyce ekologii zwracając uwagę młodszym i starszym kolegom i koleżankom na prawidłową segregację śmieci poprzez stosowne plakaty i zakup kolorowych koszy. Opracowali logo utworzonej grupy o nazwie Brygada Kreatywnych Aktywistów.

Młode Sówki z Olszówki
zorganizowały rajd rowerowy dla zdrowia i wiedzy – z wizytą w urzędzie gminy promując w ten sposób ekologiczny sposób poruszania się drogami lokalnymi. Kolejnym, prozdrowotnym działaniem, był turniej gier i zabaw ruchowych, do którego zaprosili rówieśników z całej gminy. Wśród konkurencji znalazły się: wyścigi rzędów i slalomowe, przeciąganie liny, rzut woreczkami do celu, mecz zbijaka i wiele innych. Dzięki współpracy z dorosłymi imprezę zakończyli wspólnym grillowaniem. Członkowie grupy zdecydowali się również na organizację akcji charytatywnej na rzecz piesków z zaprzyjaźnionego schroniska. Impreza połączona była z przeglądem talentów uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Olszówka, zakończona dużym sukcesem. Bilans zbiórki to wiele worków i puszek z karmą oraz kwota 695,50 zł.
„Sówki” opracowały plakaty oraz własne logo identyfikujące ich grupę, które posłuży w dalszych działaniach po zakończeniu projektu.

Młoda Społeczność Powidzka
poznała tajniki przygotowania i przeprowadzenia referendum lokalnego a przedmiotem był wybór nazwy i logo grupy młodzieży. Społeczność wybierała więc pomiędzy nazwami: Młodzi Aktywiści Gminni a Młoda Społeczność Powidzka. Chociaż w swym założeniu MAG miał odczarować rzeczywistość to wygrała MSP, która z pewnością przyczyni się do pozytywnych zmian w kształtowaniu partnerstwa na linii młodzież – samorząd lokalny. Kolejnym działaniem był zapoczątkowany cykl spotkań z Ciekawymi Ludźmi. Na pierwsze spotkanie pozytywnie odpowiedział pilot samolotu transportowego – kpt. Daniel Sobieszczański, który przybliżył tajniki i ciekawostki wykonywanego zawodu. Innym działaniem była organizacja konkursu pn. „Mam Talent” w dwóch odsłonach, gdzie można było zaprezentować swój talent i rozwinąć skrzydła oraz spędzić miło czas robiąc to co się lubi. „Urząd od podszewki” to inauguracja pomysłu na zapoznawanie się z samorządem lokalnym przez młodych mieszkańców Powidza. Założeniem jest pokazanie jak funkcjonuje samorząd i jak w praktyce załatwiać urzędowe sprawy.

W grudniu zorganizowano spotkania podsumowujące w czterech gminach. Młodzi uczestnicy zaprezentowali owoce kilkumiesięcznej pracy. Wójtowie Gmin oraz dorośli opiekunowie podpisali porozumienie dalszej współpracy samorządów lokalnych z młodzieżą. Programy działań i współpracy zachęcają młodych ludzi do angażowania się w działalność społeczno – obywatelską gmin. Koncentrują się on na propozycjach działań, które mają inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji ze społecznością lokalną. Ich celem jest także wspieranie młodych ludzi w rozwoju umiejętności, zdobywaniu doświadczeń, odkrywaniu, pielęgnowaniu swoich pasji oraz rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich. „Program” nie jest dokumentem zamkniętym i może ulegać modyfikacji zgodnie z potrzebami zainteresowanych środowisk, tj. młodzieży oraz władz lokalnych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 5 grudnia w Kawęczynie. Młodzi Aktywiści Kawęczyna udowodnili, że są aktywni i kreatywni.  Efektem ich ciężkiej pracy jest między innymi powołanie inicjatywnej grupy MAK. Młodzi sprawdzili się już w działaniu i zapoczątkowali cykl spotkań edukacyjnych z dziedziny wiedzy o samorządzie terytorialnym i ekologii. Drugie spotkanie miało miejsce w Powidzu 13 grudnia. Tutaj młodzież wykreowała grupę pod nazwą Młoda Społeczność Powidzka. Dotychczas zorganizowała konkurs „Mam Talent” w dwóch odsłonach, lekcje samorządowe „Urząd od podszewki” oraz rozpoczęła cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Kolejne spotkanie odbyło się w Kazimierzu Biskupim w dniu 14 grudnia. Powstała tam grupa o nazwie Brygada Kreatywnych Aktywistów. Młodzi zainicjowali cykl kina plenerowego dla mieszkańców, spotkania integrujące z seniorami i działania edukacyjne w tematyce ekologii i prawidłowej segregacji śmieci. Ostatnie spotkanie odbyło się 15 grudnia w Olszówce. Młodzież powołała grupę Młode Sówki z Olszówki, która zorganizowała kilka imprez: rajd rowerowy, turniej sportowy i akcję charytatywna połączoną z prezentacją talentów gminnych. Ponadto podzieliła się z zebranymi gośćmi swoim doświadczeniem i emocjami, które towarzyszyły im w trakcie i na zakończenie projektu. Wszystkie grupy opracowały własne logo, plakaty, prezentacje identyfikujące ich działalność.
Wśród gości na spotkaniach byli obecni: starosta, wójtowie i ich zastępcy, pracownicy gmin, dyrektorzy placówek edukacyjnych i innych jednostek organizacyjnych, sołtysi, radni, prezesi lokalnych stowarzyszeń, dziennikarze oraz rodzice uczestników projektu i młodzi mieszkańcy gmin, Prezes Towarzystwa Samorządowego w Koninie i Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.