Projekt „Młodzieżowe inspiracje” w Golinie

Projekt „Młodzieżowe inspiracje” w Golinie

29 maja, młodzież z gminy Golina, spotkała się na pierwszych warsztatach organizowanych przez Towarzystwo Samorządowe z Konina, w ramach projektu „Młodzieżowe inspiracje”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

fio

Dziesięcioosobowa grupa liczy pięć dziewcząt i pięciu chłopców w wieku od 14 do 16 lat. Miejscem spotkań jest Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie a ich trenerem pani Aldona Olesiak. Towarzyszą im dorośli opiekunowie.
Pierwsze warsztaty  służyły wzajemnemu poznaniu się, bo chociaż na co dzień widują się na korytarzu szkolnym, to niekoniecznie wiedzą jaki tkwi w każdym potencjał. W miłej i przyjaznej atmosferze uczestnicy odkrywali siebie na nowo. W ten sposób zrobili pierwszy krok do podjęcia współpracy, która bardzo dobrze przebiegała podczas różnych ćwiczeń warsztatowych. Objawiły się talenty przywódcze a niektórzy wykazali się dogłębną zdolnością analizy zgromadzonych osobowości a nawet refleksją filozoficzną. Otwarta komunikacja to sprzyjający warunek do wspólnego wypracowania modelu i stworzenia podłoża do długotrwałej współpracy młodzieży z samorządem lokalnym.
Realizator projektu, Towarzystwo Samorządowe od początku istnienia realizuje zadania zmierzające do autentycznej demokratyzacji państwa, gdzie rola, w lokalnych społecznościach, młodzieży czy innych obywateli nie ogranicza się tylko do udziału w wyborach ale polega na bieżącej współpracy i udziale w podejmowaniu decyzji mających wpływ na środowisko w którym żyją.
Projekt „Młodzieżowe inspiracje” stworzy model działania dla innych samorządów w zakresie współpracy z młodymi ludźmi. Co zrobić aby zechcieli oni służyć swoją świeżością spojrzenia i kreatywnością dla całej społeczności. A z drugiej strony, co zrobić aby władza lokalna zaprosiła młodzież do procesów decyzyjnych. Przed młodzieżą jeszcze trzy warsztaty oraz letni obóz coachingowy. Wypracowane pomysły będą przedstawione jesienią 2017 roku podczas spotkania podsumowującego projekt.

mi10
mi11
mi12
mi13
mi14
mi15
mi 5 p
mi 6 p
mi 7 p
mi 8 p
mi 9 p
mi16
mi17
mi18
mi19
mi20
mi21