Projekt „Obrazki z dawnej Kłodawy”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Towarzystwo Samorządowe, od 25 kwietnia do 31 października 2021 r. realizowało Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7 000,00 zł. Nazwa projektu „Obrazki z dawnej Kłodawy” jest jednocześnie tytułem publikacji, która jest jego głównym działaniem.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego mini

Opracowanie zawiera 12 krótkich historii o Kłodawie, jej dziejach, ważnych obiektach historycznych i popularnych miejscach, wydarzeniach oraz osobach. W ten sposób czytelnicy poznają postaci zasłużone dla lokalnej społeczności i kraju zarówno poprzez swoją działalność patriotyczną, jak i aktywność społeczno-gospodarczą. Tutaj można zaobserwować jak na przestrzeni lat zmieniał się krajobraz, architektura i  obiekty. Publikacja ukazała się w formie książkowej a jej wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Internetowej. Zrealizowane działania są odpowiedzią na współczesne autentyczne zainteresowanie lokalną historią. Uwzględniają potrzebę międzypokoleniowej transmisji wiedzy podtrzymującej pamięć o dziejach i ludziach na przestrzeni lat, którzy tworzyli historię lokalną udzielając się w różnych sferach życia kulturalnego, społeczno-gospodarczego i publicznego. Publikacja jest przewodnikiem oraz informatorem, stanowiącym materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów oraz pożyteczną lekturą dla każdego zainteresowanego lokalną historią. Poprzez realizację projektu Towarzystwo Samorządowe zachęca do podejmowania podobnych działań podtrzymujących tożsamość i dziedzictwo historyczne społeczności gminnych. Z pewnością jest jeszcze wiele historii i bohaterów życia codziennego do odkrycia w całej Polsce. 

Publikacja do pobrania