Projekt: „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.” realizowany od 01.04. do 30.10.2015 r.

Wszystkie działania w ramach projektu zmierzały do rozwiązywania problemów związanych z niską świadomością i małym zaangażowaniem obywateli w proces działań związany z mechanizmem konińskiego budżetu obywatelskiego.
Akcjami promocyjnymi objęliśmy teren miasta Konina a pośrednio osoby na co dzień pracujące, uczące się czy w inny sposób związane z miastem. Stało się to zachętą do składania wniosków i uwolniło potencjał twórczy oraz społeczny. Budżet obywatelski, który był promowany poprzez działania projektu, ukształtował mieszkańców w kierunku rozumienia znaczenia dobra publicznego i odpowiedzialności za jego właściwe zagospodarowanie. Odwoływał się do istoty i znaczenia uczestnictwa mieszkańców w procesie decyzyjnym.
Dzięki realizacji projektu przeprowadziliśmy szereg akcji promocyjnych a w efekcie zwiększyła się liczba złożonych przez mieszkańców wniosków i odnotowano większą frekwencję we wrześniowym głosowaniu. Akcję promocyjną wsparli licealiści nagrywając teledysk. Film był prezentowany w TVP 1 w programie Teleekspress oraz w Radio Merkury wraz z wywiadem i poruszył wiele osób do dyskusji, a przede wszystkim do zainteresowania budżetem obywatelskim. Oprócz tego film można było obejrzeć na lokalnych portalach.
Różnorodność produktów sprawiła, że informacja docierała do odbiorców na wiele sposobów. Były to dwa rodzaje ulotek w ilości: 5 tys. sztuk ulotka nr 1 oraz 35 tys. sztuk ulotka nr 2, prezentacja multimedialna podczas spotkań, reklama na 2 ekranach ledowych przez 2 miesiące, reklama na 3 billboardach przez 1 miesiąc, plakaty na 5 przystankach autobusowych, kilkanaście bannerów na stronach jednostek organizacyjnych miasta, 3 bannery na portalu LM.PL, 1 artykuł w „Przeglądzie Konińskim”, 38 plakatów formatu A 3, 1 film – teledysk, Fanpage, interaktywna mapa projektów. W wielu kluczowych miejscach zamieściliśmy bannery promujące KBO. W prasie lokalnej ukazało się kilka artykułów prasowych, kilka audycji oraz informacje na portalach miejskich i telewizji lokalnej. Innym źródłem informacji stały się strony internetowe placówek oraz firm miejskich, Facebook oraz strony www.kbo.konin.pl i www.konin.pl.
Ostatecznie mieszkańcy złożyli 124 wnioski, a w głosowaniu wzięło udział 6453 osoby. Gdzie w poprzedniej edycji złożono 81 wniosków a 2358 oddało swoje głosy dla poparcia wybranych inicjatyw.
W działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie Szkoły Muzycznej, członkowie Towarzystwa Samorządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, studenci Uniwersytetu III wieku, a także licealiści II Liceum im K.K. Baczyńskiego w Koninie, razem około 30 osób.
Zespół wykonawców wraz z członkami Zarządu TS pozytywnie ocenił przebieg działań projektu. Monitoring wykazał skuteczność działań. Organizacja z pewnością ma potencjał do kierowania tego typu projektami i jest gotowa do doskonalenia działań oraz kreowania nowych pomysłów.