Projekt „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.”

logotypy2

Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 30 tys. zł. Termin realizacji: 1 marca 2018 r. – 30 listopada 2018 r.  Zadanie publiczne służyło upowszechnianiu działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Konina, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Projekt odwoływał się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego.  Osiągnięcie celu było możliwe dzięki różnorodnym działaniom uporządkowanym i przypisanym w czasie. Kampania była przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. Przeprowadzono i zorganizowano szereg akcji promocyjnych w tym spotkania z mieszkańcami, kolportaż ulotek, plakaty, billboardy, filmy, reklamę w mediach i z wykorzystaniem Internetu.