Przedsiębiorczość społeczna w szkole – nowe zadania

Przedsiębiorczość społeczna w szkole – nowe zadania

29 października w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Poznania zorganizował spotkanie i dyskusję poświęconą tematowi: „Przedsiębiorczość społeczna w szkole”. Celem spotkania było omówienie możliwości wsparcia szkół w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i przedsiębiorczych młodych ludzi oraz budowania sieci wsparcia dla instytucji oświatowych składającej się z przedstawicieli lokalnej społeczności, NGO i JST.

przedsiebiorcz

Towarzystwo Samorządowe reprezentowały Joanna Kukulska i Grażyna Sędziak. Spotkanie było okazją do tego, by zastanowić się, jakie potrzeby i wyzwania stoją przed osobami, organizacjami, instytucjami, które chcą pracować z młodymi ludźmi nad budowaniem ich społecznego i obywatelskiego zaangażowania w subregionie konińskim. Kilkunastu przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i nauczycieli w tym doradców zawodowych dzieliło się wiedzą i własnym doświadczeniem w tym obszarze. Uczestnicy spotkania zdecydowali o utworzeniu grupy roboczej do której będą również zaproszone młode, zaangażowane osoby aby wspólnie wypracować wnioski i wyznaczać kierunki rozwoju ekonomii społecznej aby ekonomię społeczną włączyć do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami. W zbliżającym się roku grupa będzie szukać rozwiązań w jaki sposób skutecznie wdrażać młodych ludzi w działania społeczne, przedsiębiorcze i obywatelskie.