Przedstawiciele TS na konferencji w Warszawie

Przedstawiciele TS na konferencji w Warszawie

Na zaproszenie FDPA Fundation for the Development of Polish Agriculture (Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa) dnia 28 lutego 2017 r. w Centrum Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przedstawiciele Zespołu ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Towarzystwa Samorządowego wzięli udział w Konferencji pn. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”.

pap1

Podczas Konferencji znamienici przedstawiciele świata nauki prezentowali kluczowe kwestie związane z zasobami wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenia dla gospodarki i środowiska przyrodniczego Polski, zobowiązań międzynarodowych i krajowych dotyczących ochrony wód oraz innowacyjnych technologii i rozwiązań systemowych ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych. Przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego aktywnie uczestniczyli w dyskusji panelowej zwracając szczególnie uwagę na konieczne działania związane z zapobieganiem skutkom suszy hydrologicznej, dużą i małą „naturalną” retencją i działaniem gospodarki wodno-ściekowej w subregionie konińsko-kolsko-turecko-słupeckim. Stwierdzono, że z uwagi na wyjątkowo duże oddziaływania środowiskowe w naszym subregionie należy objąć ten teren specjalnym programem związanym z gospodarką wodną.

pap3
pap2