Rada dla rozwoju wsi polskiej

Rada dla rozwoju wsi polskiej

Ireneusz Niewiarowski, prezes TS został członkiem Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej . Do jej powołania doszło w trakcie dorocznej konferencji w Jasionce, w trakcie której eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej dyskutowali o perspektywach rozwoju polskiej wsi.

Rada Programowa EFRWP będzie organem opiniodawczo-doradczym. Została powołana na potrzeby pełnej i efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji. Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem merytorycznym, doradztwo i wyrażanie opinii na temat nowych kierunków działalności, inicjowanie i proponowanie nowych kierunków rozwoju, programów czy metod działania, a także realizacja analiz i raportów. W jej skład weszli: prof. Jerzy Buzek, prof. Marek Kłodziński , prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz , dr hab. Aleksander Hall, Ireneusz Niewiarowski, prof.Zbigniew Ćwiąkalski , prof. Walenty Poczta , prof. Witold Orłowski oraz dr Stanisław Kluza
Najważniejszym punktem konferencji w Jesionce była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej (te mniejsze) środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wykorzystać.
Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Dacian Cioloş (Komisarz ds. Rolnictwa UE), prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Stanisław Kalemba (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Leokadija Počikovska (Wiceminister Rolnictwa Litwy), Krzysztof Jurgiel (Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa), Marek Sawicki (Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa) oraz Czesław Siekierski (Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego), a także Artur Balazs i Adam Tański – byli ministrowie rolnictwa.