Radni Młodzieżowej Rady Gminy w Malanowie złożyli ślubowanie

Radni Młodzieżowej Rady Gminy w Malanowie złożyli ślubowanie

16 października odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Malanów w obecności władz samorządowych i innych zaproszonych gości. 12 młodych radnych złożyło ślubowanie.

rada M1

Pierwsze posiedzenie MRG otworzył Wójt Gminy Malanów i prowadził do momentu wyboru przewodniczącego. Na wstępie Wójt przybliżył wszystkim zgromadzonym na sesji, okoliczności powstania MRG. W 2017 roku podczas podsumowania projektu Towarzystwa Samorządowego „Młodzieżowe Inspiracje” – mającego na celu wzrost uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, grupa młodych osób biorąca udział w projekcie złożyła na ręce Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o utworzenie MRG. Kolejnym etapem było przygotowanie statutu oraz poddanie go konsultacjom w szkołach. W maju Malanowscy radni podjęli jednogłośną uchwałę, która powoływała do życia MRG. W czerwcu przyszedł czas na wybory, w efekcie których 12 młodych ludzi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzyskało mandat radnego.
Kolejnym punktem obrad było wręczenie zaświadczeń o wyborze młodym radnym a następnie złożenie ślubowania. Po zaprzysiężeniu Rady przyszedł czas na wybranie Prezydium Rady w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz sekretarz. Wybory przysporzyły wiele emocji! Dwukrotnie bowiem konieczne było przeprowadzenie II tury głosowania, ponieważ kandydaci nie uzyskali bezwzględnej większości głosów.
MRG ma charakter konsultacyjny. Jej celem jest m.in. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych, czy inicjowanie różnych przedsięwzięć.
MRG da im możliwość wpływu na sprawy ich dotyczące i być może pomysły znajdą odzwierciedlenie już nie tylko na papierze i w głowach młodych działaczy, ale i w rzeczywistości.

rada M