Relacja z debaty w Golinie

Relacja z debaty w Golinie

Tym razem młodzież debatowała w Golinie. Aktywne i niezwykle kreatywne uczestniczki projektu skoncentrowały się na „wzięciu sprawy w swoje ręce” i realizacji różnorodnych inicjatyw, czemu ma sprzyjać utworzona przez nie „Grupa Otwartych Innowatorów”.

Identyfikacja wizualna GOI opiera się na plakacie wykorzystującym grafikę, która została opracowana samodzielnie przez uczestniczki projektu „Moje miejsce” w formie logogramu. Grupa Otwartych Innowatorów zdecydowała o uruchomieniu fanpage’a www.facebook.com/goigolina, który ma być co tydzień uzupełniany o posty. Na fanpage-u będą zamieszczane plany wyjazdów, spotkań, zdjęcia z wydarzeń. Będą także ulotki, rozprowadzane wśród mieszkańców. Grupa Otwartych Innowatorów będzie zaznaczać swą obecność podczas lokalnych wydarzeń społecznych. Swoje inicjatywy zamierzają realizować w różnych miejscach, stosownie do zakresu tematycznego, warunków zewnętrznych, liczebności uczestników.
Dziewczyny określiły „reguły gry” GOI w formie „kodeksu”.
Kodeks
1. Grupa wiekowa od 12 do 19 roku życia.
2. Akceptujemy każdą płeć.
3. Brak lidera.
4. Wszyscy są tu równi.
5. Nie dochodzi do konfliktów.
6. Każdy ma prawo wyjść z własną inicjatywą.
7. Wspieramy się i pomagamy sobie.
8. Przychodzimy na zajęcia z trzeźwym umysłem.
9. Nie oceniamy się.
10. Wyznajemy zasadę szczerej rozmowy.
11. Działamy w grupie (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego).
12. Działamy samodzielnie.
13. Rozwijamy siebie i swoje zainteresowania.
14. Do grup zarządzającej dołączają osoby zainteresowane.
Młodzież pragnie włączać do tej „gry” dorosłych, zatem zwrócili się do uczestników spotkania: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, z pytaniem co mogą zrobić aby pomóc tej inicjatywie „żyć” i rozwijać skrzydła, w jaki sposób mogą wesprzeć młodzież w jej determinacji, mobilizacji i aktywności. Część radnych zaoferowała swoją pomoc i oczekuje sprecyzowania oczekiwań młodych ludzi. Są otwarci na ich propozycje i potrzeby.
Różnorodną pomoc zaoferowała dyrektor biblioteki gotowa udostępnić pomieszczenia biblioteczne do realizacji inicjatyw tej grupy np.  nocy filmożerców. Zaoferowała koordynację klubu dyskusyjnego GOI oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych  na zakup koszulek i innych gadżetów, które będą sprzyjać promocji tej grupy. Rodzice chcą pomóc w kwestii wolontariatu, organizacji wyjazdów integracyjnych, chcą również zainicjować utworzenie wśród dorosłych grupy wsparcia młodzieży.  Jedna z mieszkanek Goliny zaprosi młodzież do współorganizowania imprez sportowych (biegów, rajdów itp.). Inna pomoże w przygotowaniu przedstawienia teatralnego. Sam prowadzący debatę wyraził chęć włączenia się jako wolontariusz do współpracy z młodzieżą.
Kolejna część debaty została poświęcona przedstawieniu rekomendacji ze strony dorosłych odnośnie aktywnego włączania młodzieży w lokalny proces decyzyjny. Oto one:
• utworzenie młodzieżowej rady gminy
• zapraszanie młodzieży na sesje rady gminy
• zapraszanie młodzieży na posiedzenia komisji rady gminy
• zapewnienie możliwości zabrania głosu przez młodzież podczas sesji rady gminy na początku sesji
• przygotowanie materiałów informacyjnych o działaniach sfery publicznej zrozumiałych i przyjaznych dla młodzieży
Dyskusja była ciekawa, czasami trudna ale uświadomiła po raz kolejny, że bez rozmowy, konsultacji, współpracy, wzajemnego zrozumienia niewiele można zrobić.

Golina 0016
Golina 0027
Golina 0029
Golina 0031
Golina 0045
Golina 0052