Relacja z debaty w Grzegorzewie

Relacja z debaty w Grzegorzewie

To już ostatnia debata zorganizowana w ramach projektu „Moje miejsce”. Jej uczestnikami był tym razem zespół młodzieżowy z grzegorzewskiego gimnazjum oraz zaproszeni goście.

Przedstawiony projekt jest wyrazem dążeń młodzieży do wniesienia wkładu w miejscową wspólnotę. Chcą coś zmienić i zrobić dla siebie a zarazem dla innych, by być z tego dumnym. Pragną znaleźć dla siebie przestrzeń dla wyciszenia i odstresowania. Chcą realizacji marzeń i rozwijania swoich pasji. Liczy się też dla nich kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wyrazem tego jest tworzenie miejsca, w którym poczują się swobodnie, gdzie można miło spędzać czas i być sobą.
Zespół wybrał niewielką zieloną, dotychczas niezagospodarowaną przestrzeń obok istniejącego placu zabaw, jako miejsce, które chciałby poddać zmianom. Zaproponował własną koncepcję zagospodarowania tego otoczenia. Miałoby ono zostać wykorzystane jako park przeznaczony zarówno dla nich jak i innych mieszkańców – czym udowodnili, że są otwarci na potrzeby otoczenia. Projekt zaproponowany przez gimnazjalistów obejmuje następujące zmiany:
– wprowadzenie utwardzonych, kolorowych ścieżek,
– odpowiednie zagospodarowanie terenu roślinnością,
– wydzielenie miejsc do zabawy i wypoczynku,
– zaprojektowanie ławek (w tym specjalnych ławek-towarzyszek sprzyjających nawiązywaniu rozmów), leżaków, stolików i parasoli,
– zaprojektowanie oczka wodnego sprzyjającego relaksowi oraz piaskownicy – miejsca zabaw dla dzieci.
Baśniowy świat zaprojektowanej przestrzeni, którą przedstawia kolorowa makieta kontrastuje z dotychczasową szarością. Młodzi mieszkańcy Grzegorzewa wykazali się ogromnym wkładem, zaangażowaniem i inwencją twórczą w tej niełatwej pracy projektowej. Jej owoce zachwyciły dorosłych uczestników spotkania, którzy składali gratulacje, pochwały pod adresem młodzieży i co najważniejsze zadeklarowali wsparcie inicjatywy, bez którego nie byłaby możliwa jej realizacja. Członek TS sprawdzi prawo własności do tego terenu, przewodniczący rady sołeckiej wygospodaruje środki sołeckie. Jeden z mieszkańców obiecał również, że poszuka obiektu, który młodzież mogłaby zagospodarować dla realizacji swoich potrzeb i mogłaby z niego korzystać w szczególności w okresie jesienno-zimowym.
Wójt podkreśliła, że inwestycja w ludzi jest najważniejsza, dlatego zaprosi te młode osoby do udziału w realizacji projektu, aby poczuły, że są wykonawcami tego rozpoczętego przez nich dzieła. Pomoże również przygotować kosztorys przedsięwzięcia, zainicjuje aby młodzi innowatorzy mogli zaprezentować swój projekt na sesji rady i przekonać jej uczestników do wsparcia i lobbingu.
Grzegorzew to kolejna gmina, która pragnie podejmować działania zmierzające do włączania młodzieży w lokalny proces decyzyjny, lokalny dialog. Przedstawione rekomendacje w tym zakresie związane są z powołaniem młodzieżowej rady gminy, organizacją spotkań młodzieży z przedstawicielami samorządu, utworzeniem facebooka gminy adresowanego dla młodzieży, wybraniem młodzieżowego lidera.
Podsumowanie spotkania należało do młodzieży, która w pierwszej kolejności podziękowała wszystkim za liczne przybycie i złożone deklaracje wsparcia inicjatywy, a następnie przedstawiła ogromny bagaż doświadczeń, wrażeń i radości jaki pozyskała dzięki uczestnictwu w projekcie.
Owoce dwunastomiesięcznej pracy 10 zespołów młodzieżowych, które powstały w ramach projektu „Moje miejsce” to obrazy wymarzonej rzeczywistości, którą młodzież pragnie kreować w tym miejscu, gdzie ma swój rodzinny dom. Można w tych obrazach odnaleźć miejsce, które jest spokojne, swobodne, bezpieczne, twórcze, estetyczne, zadbane. Miejsce, które sprzyja temu, by poznać samego siebie, odkrywać świat, oddawać się różnym formom aktywności, odzyskać równowagę, tworzyć relacje z innymi. Na uwagę i szacunek zasługują zaangażowanie, pasja, pomysłowość, kreatywność, znakomita współpraca w zespołach i postępy osiągnięte przez młodych innowatorów. Śmiało można pogratulować rezultatów i życzyć, aby potencjał młodego pokolenia został wykorzystany dla dobra młodzieży, lokalnych wspólnot i kształtowania ładu przestrzennego.

Grz 2
Grz 3
Grz 4
Grz 5
Grz 6
Grz 7