Relacja z debaty w Kłodawie

Relacja z debaty w Kłodawie

Kolejna, bardzo owocna, debata w ramach projektu „Moje miejsce” odbyła się w Kłodawie. Trzynastoosobowy zespół  niezwykle kreatywnych dziewcząt z Gimnazjum nr 1, pracował przez minione 12 miesięcy nad projektem, który zakłada odnowienie i urządzenie parku o lokalnej nazwie AMPT, czyli Park Górnika.

Młode uczestniczki opracowały koncepcję przestrzennego oraz funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni parku. Istotą projektu okazała się potrzeba poczucia przynależności i jedności z miejscem, zapobieganie jego destrukcji, aktywowanie mieszkańców do dbania o wspólną przestrzeń oraz zaznaczenie tożsamości miejsca. Prace projektowe wymagały pomysłów i zaangażowania uczestniczek. Jej owoce prezentowała przygotowana makieta, w której każdy element został zaprojektowany z ogromną pieczołowitością i starannością.
W związku z tym, że park ma być miejscem integracji lokalnej społeczności dziewczęta wydzieliły w nim kilka stref tj. miejsce zabaw dla najmłodszych pociech, przestrzeń do rozwijania aktywności fizycznej, strefę do rekreacji i relaksu oraz integracji (miejsce na ognisko). Młode innowatorki nadały tej przestrzeni wymiar wielofunkcyjny. W umiejętny sposób zaaranżowały również istniejące, stałe elementy parku jak strzelnica czy bunkier, który po zrewitalizowaniu będzie mógł służyć jako ochrona przed deszczem; tymczasowa galeria dla wystaw prac uczniów gimnazjum i uzdolnionych mieszkańców Kłodawy. Na szczególną uwagę zasługują elementy, które dla swojego funkcjonowania wykorzystują lokalne bogactwo – kłodawską sól. Dlatego też znalazło się tu miejsce m.in.:  dla fontanny solankowej, która zabezpieczona żywicą przed korozją i rozpuszczeniem stałaby się tzw. „wisienką na torcie”.
Dorośli uczestnicy spotkania byli zdumieni, zachwyceni a przede wszystkim pełni szacunku i podziwu dla tego przedsięwzięcia. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że dziewczęta nie skupiły się na zaprojektowaniu czegoś tylko dla swoich rówieśników, a przygotowały projekt, który służy integracji całej lokalnej społeczności. Decyzje i złożone deklaracje przerosły oczekiwania uczestniczek i dają ogromne szanse na realizację tego przedsięwzięcia. Jedną z szans stanowi budżet obywatelski, którego kłodawski samorząd podjął się realizacji. Burmistrz mówił o kwocie 150 tysięcy złotych, która jest w zasięgu ręki, dlatego zachęcał wszystkich do lobbingu i współpracy. Zainspirowany genialnym pomysłem i dziełem dziewcząt oznajmił, że jest gotowy oddać sprawę zagospodarowania parku w ręce młodego pokolenia.
Pani Dyrektor Gimnazjum zadeklarowała chęć  organizacji spotkań z rodzicami, mieszkańcami, radą osiedla, pomoże przy kolportażu ulotek, folderów promocyjnych, będzie zachęcać wszystkich do oddania głosu na tą inicjatywę a przede wszystkim wspierać, motywować młodzież, pomagać w rozwiązywaniu trudności, które się pojawią, nawiąże współpracę z OSP, młodzieżową drużyną pożarniczą. Prezes TS powiedział, że użyje wszystkich możliwych kontaktów aby wesprzeć to wielkie młodzieżowe dzieło, które jest przykładem doskonałego dialogu i wzorem do naśladowania. Udostępni m.in.: fanpage „Przyjaciele Kłodawy” aby zainteresować i zaprosić innych do współpracy. Prezes LGD „Solna Dolina” będzie wspierać inicjatywę w ramach środków finansowych, lobbować, zaprosi również młodzież do aktywnego włączenia się do trwających prac nad opracowaniem lokalnej strategii rozwoju. Przewodniczący rady osiedla będzie rozmawiał z mieszkańcami i radą drugiego osiedla, aby połączyć siły dla dobra wspólnego. Prezes Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka” deklaruje zorganizowanie zbiórki publicznej. Przedstawiciel OSP zainicjuje powstanie grupy ludzi aktywnych – społeczników, przedsiębiorców, którzy będą wspierać młodzież w osiągnięciu wyznaczonego celu.
Deklaracji nie zabrakło również ze strony rodziców, którzy chcą być mentorami swoich dzieci, wspierać ich, motywować, podnosić na duchu, słuchać i robić wszystko aby zapewnić powodzenie temu przedsięwzięciu.
Kolejna część debaty służyła wypracowaniu rekomendacji/propozycji, które umożliwią młodzieży włączanie się w lokalny proces decyzyjny. Oto one:
Dyrektor szkoły: inicjowanie różnych form rozmowy, komunikowania się opartego na dobrym słuchaniu, wzajemnym zrozumieniu,
Prezes LGD: promowanie konsultacji społecznych z udziałem młodzieży, uświadamianie młodych ludzi, że ich głos jest ważny,
Rodzic: prowadzenie rozmów z młodzieżą dotyczących ich zainteresowań i form prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Prezes TS: organizacja konsultacji na temat bezpieczeństwa.
Ostatnie słowo w prowadzonej dyskusji należało do dziewcząt, bohaterek całego przedsięwzięcia. Mówiły o tym, że czują się spełnione, pobudziły swoją kreatywność, zdobyły niesamowite doświadczenie, pogłębiły przyjaźnie, zintegrowały się. Są dumne z tego, że mogły  pokazać swój potencjał i zrobić coś dla innych. Uważają, że praca nie była łatwa, ale dzięki ogromnej determinacji, wytrwałości i wsparciu, sięgnęły swoich marzeń.  Podziękowały uczestnikom spotkania za ich przychylność, ciepłe słowa, pochwały i zadeklarowaną pomoc.

K2
K3
K4
K5
K6
K7