Relacja z debaty w Turku – Gimnazjum nr 2

Relacja z debaty w Turku – Gimnazjum nr 2

W piątek, 16 października 2015 roku w Turku, odbyła się kolejna debata młodzieżowa w ramach projektu pn.: „Moje Miejsce”. Tym razem gościł nas w murach swojej szkoły zespół młodzieżowy z  Gimnazjum nr 2.

Trzynastoosobowa grupa gimnazjalistów opracowała koncepcję przestrzennego oraz funkcjonalnego zagospodarowania Parku im. Żerminy Składkowskiej, który mieści się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Istotą projektu okazała się  potrzeba poczucia przynależności i jedności z tym miejscem, zapobieganie jego destrukcji i aktywowanie mieszkańców do dbania o wspólne dobro.
Młodzież z ogromną  pasją zaangażowała się w projektowanie przestrzeni parkowej, która ma integrować całą społeczność lokalną i jest wyrazem ich marzeń, inspiracji i dążeń młodych ludzi. O swoim projekcie, który doskonale zaprezentowali na dużej makiecie, opowiadali z dumą i satysfakcją. Zespół zaprojektował spójną „linię” mebli parkowych w czerwonym kolorze, nawiązując do barw herbu miasta. Ma to sprzyjać wspieraniu poczucia lokalnej tożsamości i jest symbolem zaangażowania w urządzanie parku przez mieszkańców Turku. Młodzież zaplanowała rewitalizację stawów oraz urządzenie stref aktywności kulturalnej (m.in.: podest, platforma) i rekreacyjnej.  Zaprojektowali przeszkloną altanę obok jednego stawu, przy drugim akwenie wodnym usytuowali pomost w oryginalnym kształcie czerwonego tura, który ma służyć jako miejsce relaksu i kontemplacji. Nad ławkami znajdują się pergole z  roślinnością chroniącą ławki przed zanieczyszczeniem. Podobny kształt mają kosze na odpady. Są tu kwiatowe rabaty, latarnia – wszystko po to, by mieszkańcy chętnie przebywali w parku i by wspólnie o niego dbali.
Projekt ma bardzo oryginalny, kompleksowy i wielofunkcyjny charakter, dlatego też spotkał się z wielkim podziwem i uznaniem uczestników debaty, którzy chcą wesprzeć realizację tej inicjatywy i pomóc młodzieży w osiągnięciu wyznaczonego celu. Burmistrz oraz przedstawiciele grypy roboczej w urzędzie, która zajmuje się rewitalizacją parku zaproszą gimnazjalistów do współpracy, aby dzielili się swoimi pomysłami, mieli swój udział w odnawianiu i ożywianiu tego miejsca. Zlecą wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem przedstawionego pomysłu. Samorząd będzie starał się również pozyskiwać środki finansowe poprzez składanie wniosków aplikacyjnych. Na tym etapie także przewiduje współpracę z młodzieżą, która będzie miała nieoceniony wkład przy diagnozie potrzeb. Były dyrektor szkoły, mieszkaniec Turku, zadeklarował pomoc w sporządzeniu dokumentacji dot. historii parku, w której zostałby wpleciony pomysł młodych innowatorów (nałożenie wizji na historię),  aby poczuli się kontynuatorami tradycji lokalnej. Nauczyciele wspólnie z samorządem, zorganizują zajęcia dla gimnazjalistów, które przyczynią się do pozyskania przez nich nowych kompetencji. Komendant ZHP oferuje pomoc w zakresie lobbingu inicjatywy, zaproszenia gromad zuchowych i drużyn harcerskich do współpracy. Prezes Cech Rzemiosł Różnych deklaruje współpracę środowiska rzemieślniczego przy realizacji tego przedsięwzięcia i ich bezpośredni udział przy wykonywaniu zadań np. związanych z przygotowaniem karmników dla ptaków. Radni chcą włączyć się do prac zespołu, który będzie koordynował i brał czynny udział w pracach rewitalizacyjnych tego miejsca.
Kolejna część debaty została poświęcona rekomendacjom, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania młodzieży w lokalny proces decyzyjny. W tym celu planuje się uaktywnienie młodzieżowej rady miasta, zapraszanie młodzieży na posiedzenia komisji. Wszystkim tym działaniom ma przyświecać jedno motto: „PYTAJMY RAZEM, ZA KAŻDYM RAZEM”.
Postawy i złożone deklaracje dorosłych uczestników debaty wskazują na ogromną z ich strony chęć zaangażowania się w powodzenie przedsięwzięcia, chcą zrobić wszystko aby wkład i zapał młodego pokolenia nie zgasł, aby był motorem napędowym wielkiego dzieła, w którym każdy odnajdzie cząstkę siebie.

T 2
T 3
T 4
T 5
T 6
T 7