Rozstrzygnięcie 5 inicjatyw konkursowych upamiętniających 150 rocznicę Powstania Styczniowego

Rozstrzygnięcie 5 inicjatyw konkursowych upamiętniających 150 rocznicę Powstania Styczniowego

9 czerwca w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie podczas uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina miało miejsce uhonorowanie laureatów pięciu z sześciu inicjatyw konkursowych ogłoszonych wiosną tego roku. Zwycięzcy konkursów odebrali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezesa Towarzystwa Samorządowego Ireneusza Niewiarowskiego. 

W działania włączyło się Starostwo Powiatowe w Koninie poprzez ufundowanie części nagród. Pozostali darczyńcy: Wydawnictwo Antyk, Zysk i S-KA Wydawnictwo, Instytut Muzyki i Tańca, Wojewoda Wielkopolski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Jesienią rozstrzygniemy ostatni już konkurs pn.: „Regionalny Leksykon Powstania Styczniowego” – gdzie ocenie podlegają dwie kategorie wiekowe: uczniowie gimnazjów i uczniowie młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania prac do 30 września 2013 roku. Zachęcamy ginnazjalistów i uczniów szkół średnich do włączenia się w naszą propozycję konkursową, która niewątpliwie wzbogaci zakres wiedzy uczniów oraz przyczyni się do odkrycia naszej lokalnej historii.

LISTA ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW nagrodzonych w dniu 9 czerwca 2013 roku

1. Konkurs na plakat upamiętniający 150. Rocznicę Powstania Styczniowego

 2. Konkurs plastyczny „Śladami Powstania Styczniowego”

3. Konkurs na strój z okresu powstania styczniowego

4. Konkurs na eseistyczną refleksję nt. „Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?” 

5. Konkurs  dla nauczycieli „Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna koncepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”