Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990”

pro

Projekt pn. „Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990”
W 2011 roku Towarzystwo Samorządowe otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego: „Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990” ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach tego projektu zebrane zostały informacje, dokumenty, relacje oraz zdjęcia osób, które nie tylko uczestniczyły w tworzeniu Komitetów Obywatelskich „S”, ale także działały na rzecz organizacji wyborów parlamentarnych z 1989 roku oraz samorządowych z 1990 roku. Zebrane materiały opracowane zostały w formie monografii pt.: „Samorządna Rzeczpospolita”, autorstwa Piotra Gołdyna, której promocja odbyła się 26 listopada w auli Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie. Na uroczystość zostali zaproszenie działacze Komitetów Obywatelskich, samorządowcy, członkowie Towarzystwa Samorządowego. Podczas konferencji został wygłoszony wykład Jerzego Stępnia, dotyczący znaczenia reform samorządowych oraz działalności Komitetów Obywatelskich „S” dla zmian w Polsce, a także kilka krótkich wykładów lokalnych działaczy o charakterze wspomnieniowym.
W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Towarzystwo Samorządowe przygotowany został także film, prezentujący starania lokalnych działaczy mające na celu przywrócenie samorządności, który mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy uroczystości zorganizowanej przez Towarzystwo Samorządowe. Ponadto w czasie Konferencji zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę: zdjęć, ulotek oraz plakatów. Wszyscy uczestnicy konferencji oprócz wydanej monografii oraz filmu zrealizowanego w ramach projektu otrzymali także pamiątkowe medale.
W ramach projektu zorganizowana została debata w lokalnej telewizji mająca na celu uświadomienie społeczności lokalnej tego, że już w ich najbliższym sąsiedztwie mieszkają osoby, które przyczyniły się do przywrócenia samorządności w Polsce. Projekt miał pokazać, że za przyczyną „osób z sąsiedztwa” dokonała się przemiana polityczna w naszym kraju.
Monografia wydana w ramach projektu została wysłana do szkół i bibliotek.
Zadanie objęło zasięgiem cztery powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki oraz gminy: Witkowo, Pyzdry, Świnice Warckie, Grabów koło Łęczycy oraz Uniejów, czyli jednostki samorządowe, które wchodziły kiedyś w skład byłego województwa konińskiego.