Ś†P prof. Jerzy Regulski

Ś†P prof. Jerzy Regulski
Regulski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Jerzego Regulskiego, współtwórcy reformy samorządowej w latach 1989-90.

Inicjator i organizator badań nad odbudową samorządu terytorialnego (1981-88), Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (1988-90), uczestnik rozmów Okrągłego Stołu z ramienia opozycji, senator (1989-91). W latach 1989-91 pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. Doradca społeczny prezydenta B. Komorowskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Związany również z naszym regionem poprzez Duszpasterstwo Pracownicze przy parafii Św. M. Kolbe w Koninie, gdzie prowadził wykłady oraz poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.
Odszedł nasz Przyjaciel i Nauczyciel.