Spotkanie podsumowujące projekt w Malanowie

Spotkanie podsumowujące projekt w Malanowie

16 listopada w Malanowie uczestnicy projektu „Młodzieżowe inspiracje” dofinanso-wanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodzi-ny, Pracy  i Polityki Społecznej, spotkali się z przedstawicielami władz samorządo-wych i mieszkańcami gminy aby przedstawić osiągnięcia wypracowanych pomysłów na zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnej społeczności.

fio2018

Wśród licznych pomysłów zrodziły się inicjatywy „Nasz lepszy park” oraz powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. Są młodzi, kreatywni i z chęcią do działania. Nie próżnowali i dobrze wykorzystali ten czas.

Na ręce wójta gminy Malanów trafił wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz opracowany na warsztatach statut MRG. Na czwartkowej debacie padły także deklaracje ze strony dorosłych mające wspomóc młodzież w realizacji ich planów. Przedstawiciele władz i szkoły zapewnili uczestników projektu, o stworzeniu jak naj-lepszych warunków do funkcjonowania MRG, możliwości wpływu na sprawy doty-czące młodzieży, a także wolności, promowaniu inicjatyw oraz wspieraniu i inspiro-waniu.

Młodzi przyznali, że są dumni z tego iż mogą coś zrobić, co będzie służyć na długie lata społeczności. Pokazali swoje umiejętności, kreatywność, zapał. I choć projekt dobiegł końca, to zapewniają, że nie jest to ich ostatnie słowo. Wszyscy czekają na więcej takich inicjatyw i pomysłów.

mal2 16.11
mal3 16.11
mal4 16.11
mal5 16.11
mal6 16.11
mal7 16.11
mal8 16.11
mal9 16.11
mal10 16.11
mal11 16.11
mal12 16.11
mal13 16.11