Spotkanie w Korzeczniku

Spotkanie w Korzeczniku

14 listopada w Korzeczniku, odbyło się ostatnie spotkanie z projektu „Młodzieżowe inspiracje” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej. Swoistymi bohaterami dnia była młodzież oraz ich dorośli opiekunowie, którzy wspierali ich podczas trwającego 10 miesięcy projektu.

Wszyscy brali udział w serii dwóch warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w dwóch warsztatach wdrożeniowych.

fio2018

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY

Najpierw pojawił się pomysł a potem jego realizacja z udziałem mieszkańców. Uczestnicy  z Korzecznika postanowili zająć się rozpoznaniem potrzeb młodzieży z wioski. Nastolatki zdecydowały o przeprowadzeniu badania ankietowego, zamieścili też formularz ankiety na profilu społecznościowym. Autorzy ankiety zaprosili młodzież do dzielenia się opiniami o:

Miejscach, gdzie chce młodzież pragnie spędzać czas;

Aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań

oraz o

Kompetencjach, które przydadzą się w życiu.

I tak właśnie MAK stał się graficznym symbolem inicjatywy. W trakcie badania udało się pozyskać ok. 90 odpowiedzi respondentów.

PREZENTACJA WYNIKÓW

Podczas spotkania podsumowującego młodzi zaprezentowali wyniki badania co stało się podstawą do dyskusji o potrzebach młodzieży i o tym, jakie działania można podjąć, by zadbać o jej wszechstronny rozwój. Dorosłe osoby zadeklarowały swoją pomoc. Stwierdziły że należy jak najszybciej  zadbać o większe poczucie wpływu młodzieży na zapadające decyzje dotyczące społeczności lokalnej, zagospodarowania przestrzenI itp… Oferowali swój czas i różne miejsca potencjalnych spotkań młodzieży. Interesującymi propozycjami były rajdy rowerowe i wyjazdy integracyjne. Dyskutowano również o możliwości utworzenia młodzieżowej rady sołeckiej. Przed młodymi mieszkańcami pojawiły się więc nowe perspektywy, które przy wsparciu dorosłych rysują atrakcyjną przyszłość czego oczekiwano po tych kilku miesiącach projektu. I to jest odpowiedź na pytanie „projekt i co dalej…?”

korz 14.11
korz1 14.11
korz3 14.11
korz4 14.11
korz5 14.11