Spotkanie zarządu przed zjazdem

Spotkanie zarządu przed zjazdem

Po raz ostatni w tym roku obradował w Koninie Zarząd Towarzystwa Samorządowego. Powodem spotkania był , między innymi,  statutowy obowiązek  zwoływania co cztery lata Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. 

Spotkanie było nie tylko ostatnim w tym roku, ale być może również w tym składzie osobowym. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę określającą miejsce, termin i porządek obrad Zjazdu. 17 grudnia, około 80 delegatów w tajnych, demokratycznych wyborach zagłosuje i zdecyduje o kolejnej kadencji władz wojewódzkich.

Tymczasem podsumowano dotychczasową pracę z ostatnich miesięcy związaną szczególnie z organizacją zebrań Gminnych oraz Powiatowych Kół TS. Początek roku szkolnego to również finalizacja związana z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków stypendialnych. O uroczystych wręczeniach stypendiów informujemy na bieżąco na stronie http://www.stypendia.ts.konin.pl. 

Oprócz spraw statutowych podjęto też tematy związane z bieżącymi i stałymi działaniami, a więc udziałem członków TS w Pogotowiu Św. Mikołaja, pozyskaniem środków na Fun-dusz Stypendialny z 1% podatku oraz dwudziestą rocznicę konkursu samorządowego. Te tematy oraz nowe wyzwania złożą się na plan pracy w  2013 rok.