Strategia TS na obradach zarządu

Strategia TS na obradach zarządu

Bardzo pracowicie spędzili czwartkowe popołudnie członkowie zarządu TS. 26 listopada 2015 roku po raz pierwszy mieli okazję wspólnie przedyskutować dokument strategii rozwoju organizacji. Koniec roku to czas podsumowań oraz planowanie, które tym razem rozłożyło się na kolejnych 10 lat.

Doświadczenie 2015 roku daje nadzieję na kontynuację innowacyjnych działań. Przedstawiane pomysły na rozwój mieściły się w dotychczasowej misji i założeniach, na których opierali się przed laty prekursorzy organizacji. Dostosowując się do obecnej rzeczywistości i rozwojowi technicznemu działania będą przybierały nowoczesną szatę z misją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tle. Rok 2015 był obfity w nowe inicjatywy: „Konińskie Mikołaje”, „Moje miejsce”, Promocja budżetu obywatelskiego w Koninie i zbiórki publiczne. Na bieżąco prowadzony jest Fundusz Stypendialny, konkurs samorządowy a rocznica „25 Samorządności” była okazją do udziału w licznych uroczystościach krajowych i lokalnych oraz przyznania, przez ministra administracji i cyfryzacji, Prezesowi oraz członkowi Zarządu odznak za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 2016 rok to dla Towarzystwa nowe wyzwania ale również statutowa konieczność wyborów w strukturach gminnych i powiatowych oraz zjazd wojewódzki delegatów. Najbliższe zebrania planowane jest w pierwszej połowie stycznia.