Strategiczne spotkanie

Strategiczne spotkanie

2 marca w siedzibie Zarządu Powiatowego TS w Kole odbyło się spotkanie władz wojewódzkich i powiatowych Towarzystwa Samorządowego, podczas którego dyskutowano o strategii działania stowarzyszenia na najbliższe lata. Dyskusję moderował Przemysław Kluge – doświadczony trener organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania dokonali analizy aktualnego stanu organizacyjnego TS oraz realizacji celów działania stowarzyszenia.

Ustalono, że TS powinien być strukturą skupiającą ludzi i środowiska społeczne do działań na rzecz aktywności we wspólnotach lokalnych. Określono również najważniejsze kierunki działania stowarzyszenia: pobudzanie mieszkańców do aktywności, organizowanie i skupianie środowisk samorządowych i społecznych oraz wyłanianie i szkolenie liderów społeczności lokalnych. Zgromadzeni postanowili o rozpoczęciu prac nad strategią działania TS. Odpowiedzialność za ich kontynuowanie powierzono pani Marii Nowak – członkini Zarządu Wojewódzkiego TS.