Strategiczne warsztaty

Strategiczne warsztaty

19 grudnia, w biurze TS w Koninie, jedenaście osób spotkało się na pierwszych, z czterech planowanych, warsztatach strategicznych. Działanie to możliwe jest dzięki dotacji przyznanej z programu Obywatele dla Demokracji w ramach rozwoju instytucjonalnego.

na www strategi

Cykl warsztatów doprowadzi do opracowania strategii organizacji z planem działania do 2020 roku. Uczestnicy pozyskają kompetencje związane z kreowaniem strategii organizacji opartej na partnerskiej współpracy. Zamierzenia dotyczą bardziej aktywnej realizacji projektów wzmacniających obywatelskie inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego a także wzmacniania kompetencji związanych z budowaniem partnerstwa, wzmacnianiem bazy finansowej nakierowanej na działalność dobroczynną na rzecz młodzieży. Zwiększona świadomość strategicznych celów oraz wzmocnienie kapitału relacyjnego członków organizacji przyczynią się do lepszego przygotowywania zadań statutowych.
Pierwsze warsztaty okazały się bardzo owocne. Określono nie tylko mapę działalności ale wskazano również kierunki rozwoju i wizję TS za kilka lat. Dla osób uczestniczących bezpośrednio w tworzeniu tak potrzebnego dokumentu ważne są opinie i oceny pozostałych członków. Do tego posłuży ankieta poruszająca wszelkie aspekty działalności. Zapraszamy wszystkich do zainteresowania i współpracy na rzecz naszej organizacji.

Karta samooceny