Stypendia Komisji Fulbrighta

Stypendia Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd  w roku akademickim 2018/2019. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami.

Fulb

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Pełna oferta stypendialna Komisji, prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie fulbright.edu.pl Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla: – absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. – doktorantów przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. – pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Wnioski o przyznanie stypendium dla absolwentów i doktorantów można składać do 19 maja 2017, dla pracowników naukowych  do 16 czerwca 2017. KONTAKT Stypendia dla absolwentów i doktorantów: Patrycja Gołąb Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta e-mail: patrycja.golab@fulbright.edu.pl tel. + 48 882 013 012 Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji:

http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/ http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Stypendia dla pracowników naukowych: Sebastian Smoliński Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta e-mail:

sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl tel. +48 882 013 013

Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/