Towarzystwo Samorządowe na rzecz Budżetu Obywatelskiego w Koninie

Towarzystwo Samorządowe na rzecz Budżetu Obywatelskiego w Koninie

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Samorządowe wygrało konkurs ofert na realizację zadania jakim jest promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Konkurs ogłoszony był przez Prezydenta Miasta Konina. Z trzech propozycji złożonych przez różne podmioty to nasza została najwyżej oceniona.

KBO

Zapraszamy do współpracy i zainteresowania wszystkie osoby powiązane z miastem Konin ze względu na zamieszkanie, ale też pracę czy edukację.  Budżet obywatelski to stosunkowo nowe narzędzie, które angażuje obywateli w proces współdecydowania o części wydatków publicznych. W Koninie budżet został uruchomiony w 2014 roku. Dzięki niemu, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, a następnie decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone określone pule pieniędzy w ich miejscu zamieszkania.

Zadanie publiczne ma na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Projekt odwołuje się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki różnorodnym działaniom uporządkowanym i przypisanym w czasie. Zakłada szereg akcji promocyjnych w tym spotkania z mieszkańcami, kolportaż ulotek, plakaty, billboardy, film, telebimy, reklamę w mediach i z wykorzystaniem Internetu.