Towarzystwo Samorządowe o wodzie, powodziach i gospodarce wodnej w rolnictwie i regionach północnej i środkowej Europy

Towarzystwo Samorządowe o wodzie, powodziach i gospodarce wodnej w rolnictwie i regionach północnej i środkowej Europy

W dniach od 14 do 20 listopada 2016 roku Maciej Dąbrowski, przedstawiciel Towarzystwa Samorządowego oraz Grzegorz Siwiński reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów brali udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pt. „Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji”.

W sposób bardzo otwarty, merytoryczny i niezwykle ciekawy przedstawiono uczestnikom wyjazdu przykłady: renaturyzacji rzek, zrównoważonego wykorzystania gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, zagospodarowania wód opadowych, zwiększania odporności na zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska atmosferyczne, wykorzystanie energii wodnej do produkcji energii elektrycznej.
Przed nami zastosowanie zdobytego doświadczenia w realizacji stojących wyzwań.

wody 2
wody 3
wody 4
wody 5
wody 6
wody 7
wody 8
wody 9