Tradycyjne spotkanie noworoczne

Tradycyjne spotkanie noworoczne

13 stycznia członkowie i sympatycy Towarzystwa Samorządowego z powiatu tureckiego, zebrali się na Noworocznym spotkaniu w gościnnych progach sali bankietowej „Finezja” w Kaczkach Średnich. Zebranie było okazją do podsumowania działań.

4-2019

Prezes Ireneusz Kolenda powitał zaproszonych gości i podsumował inicjatywy podejmowane w 2018 roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń były oczywiście wybory samorządowe, ale nie zapomniano także o działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Jak co roku zorganizowano gminne i powiatowe etapy konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, Pogotowie Świętego Mikołaja oraz wręczono stypendia najzdolniejszym uczniom.

Po okolicznościowych przemówieniach obecni złożyli sobie życzenia. Tradycją spotkań Towarzystwa Samorządowego stały się zbiórki charytatywne. W tym roku udało się zebrać ponad 1600 zł na rzecz niepełnosprawnego chłopca, mieszkańca gminy Turek.

1-2019
2-2019