„Tu mieszkam, tu zmieniam” – konkurs Banku Zachodniego WBK

„Tu mieszkam, tu zmieniam” – konkurs Banku Zachodniego WBK

Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander. Najlepszych 300 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Termin zgłaszania pomysłów upływa 26 lipca 2015 r.

Ambasadorem akcji – już po raz drugi – jest Jakub Wesołowski – uznany aktor młodego pokolenia. O TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM mówi: „Ten konkurs to odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, to pokazanie, że w nas Polakach drzemie potężny potencjał dobra i działania bezinteresownego. W kilkuset miasteczkach i miejscowościach Polski już powstało, albo właśnie jest na ukończeniu mnóstwo inicjatyw społecznych, które codzienne życie mieszkańców uczynią lepszym, milszym, bardziej funkcjonalnym.”
Dofinansowanie otrzymać mogą projekty z następujących obszarów:
• Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności
• Poprawa jakości życia
• Zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
• Ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci
• Upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko
• Ochrona środowiska naturalnego
• Budowa wspólnot międzypokoleniowych
• Współpraca między organizacjami
Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1,5 mln zł.
25 projektów otrzyma granty w wysokości 10 tys. zł, przyznane zostanie także 50 grantów w wysokości 7 tys. zł oraz 225 grantów w kwocie 4 tys. zł.
Jednocześnie od 21 do 28 sierpnia 2015 r. internauci będą mogli zagłosować na projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.
W konkursie wziąć udział może każdy pomysłodawca projektu, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej – niekomercyjnej – posiadającej osobowość prawną.
Termin zgłaszania pomysłów: do 26 lipca 2015 r. poprzez aplikację internetową dostępną na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam
Przyjmowanie wniosków: 22.05.2015 – 26.07.2015
Ogłoszenie wyników konkursu: 21.08.2015
Głosowanie internautów: 21.08.2015 – 28.08.2015
Organizator: Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A