Tureckie spotkanie noworoczne w Przykonie

Tureckie spotkanie noworoczne w Przykonie

19 stycznia 2014 roku w Zajeździe ,,Staropolski” w Olszówce , gm. Przykona, odbyło się szóste spotkanie członków Towarzystwa Samorządowego. Tradycyjne już spotkanie gromadzi z roku na rok coraz więcej osób. Wśród 140 gości znaleźli się członkowie Zarządu TS z Prezesem Ireneuszem Niewiarowskim oraz Wiceprezesem Mirosławem Mękarskim na czele. 

Na sali spotkali się przedstawiciele władz samorządowych oraz liderzy organizacji z Kawęczyna, Turku, Przykony, Malanowa oraz członkowie TS z Tuliszowa, Dobrej – Ksiądz Grzegorz Ograbisz – proboszcz parafii Psary, odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa i zaintonował kolędę, po której wszyscy podzielili się opłatkiem. Spotkanie integracyjne było okazją do zbiórki pieniędzy na rzecz wdowy i jej dzieci po mieszkańcu gminy Przykona, który zginął podczas czyszczenia komina elektrowni w Kozienicach.
Pan Ireneusz Niewiarowski w krótkim przemówieniu przypomniał historię TS wywodzącego się z komitetów obywatelskich. Podsumował ubiegły rok działań oraz wspomniał tych, którzy odeszli do wieczności z szeregów, w tym zasłużonego dla organizacji Piotra Schulza. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczynający się rok 2014 będzie bardzo pracowity szczególnie w obliczu czekających nas wyborów samorządowych. Temat lokalnej polityki, o której dyskutowano w kuluarach wzbudzał niewątpliwie dużo emocji.