Udany rok Towarzystwa

Udany rok Towarzystwa

Walne zebranie delegatów podsumowujące minione 12 miesięcy odbyło się w konińskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. – To był bardzo udany okres – powiedział Ireneusz Niewiarowski,  senator, prezes TS. 

Witając kilkudziesięciu delegatów z byłego województwa konińskiego Ireneusz Niewiarowski podsumował ostatnie wybory samorządowe, w których członkowie TS wzięli udział.

– Wybory te zakończyły się dla nas dużym sukcesem. Wielu członków TS zasiada dziś we władzach miast i gmin – podkreślił senator. 

Członkowie i sympatycy TS sprawujący funkcje wójta/burmistrza to m.in: Wojciech Chojnowski, Józef Chudy, Zdzisław Czapla, Bożena Dominiak, Józef Drop, Mieczysław Drożdżewski, Piotr Fret, Gerard Krzeszewski, Zbigniew Mielczarek, Jan Nowak, Andrzej Operacz. 

W trakcie zebrania przede wszystkim podsumowano minione 12 miesięcy. W tym czasie TS zorganizował wiele konkursów m.in. Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs ,,Nasza Europa”, Historyczny Konkurs Badawczy ,,Wybory Samorządowe 1990 roku w Mojej Gminie”. Omówiono także działalność Funduszu Stypendialnego. W roku 2010/2011 do funduszu wpłynęło 240 wniosków. Przyznano łącznie 130 stypendiów. W ciągu 10 lat fundusz przyznał łącznie 1674 stypendia. 

Członkowie TS uczestniczyli w działaniach Banku Żywności w Koninie, m.in. w ,,Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” i ogólnopolskiej akcji ,,Pogotowie św. Mikołaja”. Do najaktywniejszych należą członkowie z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Malanów, Przedecz, Turek, Rzgów, Sompolno, Ślesin. 

W 2011 TS otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego zadania zebrane zostaną materiały i dokumenty oraz relacje osób uczestniczących w tworzeniu Komitetów Obywatelskich ,,S”, a także organizacji wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku. Materiały te zostaną wydane w formie monografii. 

Wiosną 2011 ponad 3500 osób w ramach lekcji historii wzięło udział w kilkunastu seansach filmu ,,Czarny czwartek – Janek Wiśniewski padł”.

Ireneusz Niewiarowski, senator uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami XX-lecia samorządu.

TS to regionalna organizacja samorządowa, aktywnie działająca na rzecz rozwoju samorządu, tworzenia więzi lokalnych oraz pobudzania aktywności społecznej. Jej cele to przede wszystkim: działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu, pobudzanie aktywności społecznej, współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, promowanie udziału w wyborach samorządowych.