Uśmiech za serce

Uśmiech za serce

Ireneusz Niewiarowski – społecznik, prezes Towarzystwa Samorządowego oraz twórca Funduszu Stypendialnego został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wniosek o jego nadanie wystosował Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

Uroczyste wręczenie oznaczenia odbyło się 25 stycznia w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. W ceremonii pasowania uczestniczyła społeczność szkoły, przedstawiciele władz samorządowych gminy, delegacje organizacji pozarządowych, których animatorem jest Ireneusz Niewiarowski, przedstawiciele współpracujących z nimi instytucji oraz wolontariusze.
Przewodnictwo uroczystości sprawowała Halina Sroczyńska – wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, a towarzyszyła jej członkini Kapituły Dorota Zawadzka. W tych czynnościach obu paniom asystował zespół Samorządu Uczniowskiego oraz młodzi wolontariusze organizacji pozarządowych.
W prezentacji laureata podkreślono jego liczne zasługi związane z pracą na rzecz dzieci i młodzieży. Uczniom szkoły w Kawęczynie to postać szczególnie bliska chociażby poprzez spotkania związane z funkcjonowaniem Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego. Fundusz ten wspiera edukację dzieci i młodzieży z niezamożnych, głównie wiejskich środowisk naszego regionu. Z jego pomocy skorzystało dotąd 2351 młodych osób, z czego bardzo wielu w gminie Kawęczyn. Ogromna w tym zasługa lokalnych darczyńców oraz członków miejscowego Koła TS angażujących się w życie szkoły. Towarzystwo organizuje wiele regionalnych przedsięwzięć popularyzujących historię oraz wiedzę obywatelską. Kilkadziesiąt tysięcy uczniów z wielkopolskich szkół uczestniczyło dotąd w konkursach wiedzy o samorządzie terytorialnymi. Wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, Towarzystwo Samorządowe współtworzy Bank Żywności w Koninie, który przeciwdziałając marnowaniu żywności walczy z niedożywieniem wśród dzieci. Działania Banku są dla wielu tysięcy młodych ludzi znakomitą szkołą wolontariatu. Ireneusz Niewiarowski znany jest też jako pasjonat biegania oraz animator imprez sportowych dla młodzieży szkolnej. Od lat promuje zdrowy tryb życia, turystykę rodzinną i sport. Poprzez liczne stowarzyszenia wspiera działalność kulturalną na obszarach wiejskich.

Order Uśmiechu dla Pana Ireneusza nie tylko przyniósłby dumę i satysfakcję, ale również nagłośniłby postawę takich ludzi, którzy pragną dobra innych, są bezinteresowni i przyczyniają się do wzmocnienia środowiska lokalnego – tak uczniowie z Kawęczyna uzasadniali swój wniosek w liście adresowanym do Kapituły.

Ireneusz Niewiarowski przyjmując Order Uśmiechu przyrzekł „być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić”, a następnie – przy aplauzie zgromadzonych – uśmiechnął się po wychyleniu pucharu soku z cytryny.

Order Uśmiechu, jako jedyne na świecie odznaczenie, przyznawany jest wyłącznie na wniosek dzieci. To właśnie wyróżnia go spośród innych, ważnych i pięknych wyróżnień. Dzieci jako pierwsze muszą dostrzec w człowieku tę szczególną iskrę, a następnie przekonać do swojego kandydata członków Międzynarodowej Kapituły (…). Dziecięca wdzięczność nie ma ceny – jeden uśmiech wart jest wszystkich innych – napisał w okolicznościowym przesłaniu Andrzej Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który pełni funkcję kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu.
Wśród osób składających gratulacje kolejnemu laureatowi dziecięcego wyróżnienia byli uhonorowani wcześniej tym odznaczeniem: Krystyna Chowańska, działaczka TPD z Konina i Ryszard Lenartowicz, animator sportu z Koła, a także przedstawiciele szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Satysfakcji i radości nie kryli przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych współpracujących z Towarzystwem Samorządowym.
Ireneusz Niewiarowski podziękował wnioskodawcom i Kapitule wyrażając przekonanie, że otrzymane wyróżnienie przysłuży się do lepszej kontynuacji podjętych działań.
– Jestem wdzięczny wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim, z którymi współpracuję – powiedział po przyjęciu odznaczenia i zobowiązał się, do zwrócenia większej uwagi na ich potrzeby dzieci i młodzieży m.in. w działaniach Towarzystwa Samorządowego i Banku Żywności.
W bogatym programie artystycznym kończącym uroczystość wystąpił Zespół Taneczny „Gama” z Kłodawy oraz grupy artystyczne i soliści złożone z uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.
– To order, który przynosi dumę i satysfakcję całej naszej społeczności – podsumował wydarzenie Jan Nowak, wójt Gminy Kawęczyn. – Ireneusz Niewiarowski jest przecież Honorowym Obywatelem naszej gminy. Współpracuje z nami już ponad 25 lat. To tutaj rozwijały się pierwsze inicjatywy obywatelskie Towarzystwa Samorządowego. Dzisiejsza uroczystość to wielkie wydarzenie, zaszczyt i promocja Kawęczyna.
– Uhonorowaliśmy nie tylko wspaniałego człowieka i społecznika, ale również wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży – dodała Arleta Biegańska, dyrektor Zespołu Szkół w Kawęczynie.

***

Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 roku. Nadawanie odznaczenia zainicjowała redakcja „Kuriera Polskiego”.
Ireneuszowi Niewiarowskiemu wręczono legitymację nr 1020. Legitymację nr 1 otrzymał pół wieku temu wybitny poznański lekarz ortopeda Wiktor Dega. Legitymację nr 1000 w 2016 roku przyjął papież Franciszek. Odznaczeniem tym uhonorowani zostali m.in. Jan Paweł II i Dalajlama XVI, Nelson Mandela i wiele innych osób, zarówno tych na co dzień angażujących się w pracę z dziećmi, jak też wspierających troszczące się o nie instytucje i organizacje – m.in. wybitni pisarze i artyści, sportowcy, politycy, naukowcy, lekarze, pedagodzy i nauczyciele.

Więcej informacji o dziecięcym odznaczeniu i jego laureatach na stronie internetowej: www.orderusmiechu.pl

ANA00713
ANA00721
ANA00749
IMG 2139
IMG 2168
ANA00787
ANA00814
 DSC6224
 DSC6258
 DSC6355
 DSC6365
 DSC6374