„Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” jako efekt projektu

„Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” jako efekt projektu

„Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” to tytuł projektu oraz publikacji współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany był w okresie od lutego do listopada 2019 roku.
Poprzez lekturę czytelnik zapoznaje się z przykładami funkcjonowania wzorowych gospodarstw ziemiańskich (w tym przypadku prowadzonych na przełomie XIX i XX w. przez przedstawicieli rodziny Błędowskich w Krzewacie i Pomarzanach) ze szczególnym zaakcentowaniem ponadprzeciętnych osiągnięć produkcyjnych i hodowlanych Lucjana Feliksa Błędowskiego, właściciela majątku w Pomarzanach Fabrycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

logo jpg

Szkice biograficzne ukazują również zaangażowanie społeczne charakteryzowanych postaci, w tym podejmowane przez nich liczne inicjatywy na rzecz wspólnot lokalnych oraz efekty tych działań – materialne, wychowawcze, integrujące. Ilustrują to liczne przykłady zaangażowania ziemian w przedsięwzięcia dobroczynne, stowarzyszeniowe (m.in. organizacje strażackie, towarzystwa gimnastyczne, kółka rolnicze) gospodarcze, wychowawcze oraz mające na celu krzewienie i umocnienie postaw patriotycznych.
Zaprezentowane w publikacji przykłady zaprzeczają stereotypowym ocenom ugruntowanym w okresie peerelowskim utożsamiających sukcesy gospodarcze właścicieli majątków ziemskich (zwanych obszarnikami, co miało w marksistowskim ujęciu wydźwięk pejoratywny) jedynie z wyzyskiem robotników rolnych, przypisujące niesłusznie ziemianom niegospodarność, rozrzutność czy brak patriotyzmu.

Zachęcamy do pobrania publikacji:

okladka mini