Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży

W czerwcu młodzież z gmin Kłodawa i Malanów uczestniczyła w warsztatach projektu „Młodzieżowe inspiracje”. Tym samym zakończyła pierwszą, przygotowawczą część do dalszego rozwoju wydarzeń przedsięwzięcia Towarzystwa Samorządowego.

Mal 0101

Warsztaty udoskonaliły kompetencje komunikacyjne młodzieży oraz techniki pracy zespołowej. Umożliwiły rozpoznanie drzemiących w każdej osobie zasobów i pobudziły oraz wzmocniły motywację do działania.
Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie lokalnej społeczności. Prowadzi do wypracowania przez młodzież recept/pomysłów na włączenie się w sprawy gminne, które przy wsparciu dorosłych zostaną zrealizowane i przedstawione jesienią podczas spotkania podsumowującego.
Całość opiera się na coachingowej metodzie pracy z młodzieżą i przygotowaniu młodzież oraz dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do wspólnego zaplanowania, opracowania i wdrożenia inicjatyw wzmacniających uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym lokalnej społeczności.
W sierpniu, uczestników czeka letni obóz coachingowy, podczas którego w miłej i swobodnej atmosferze zostaną opracowane projekty inicjatyw. Wszyscy jesteśmy ciekawi pomysłowości młodego pokolenia. Wypracowane inicjatywy będą wynikały z potrzeb i punktu widzenia nastolatków dlatego mają dużą szansę wdrożenia a gwarantem sukcesu są osoby dorosłe, które towarzyszą/wspierają i służą własnym doświadczeniem. Przed taką armią pozytywnie nastawionych do działania osób żaden samorząd się nie oprze:)
Projekt „Młodzieżowe inspiracje” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fio

Warsztaty w Korzeczniku.

korz 01
korz 02
korz 03
korz 04
korz 05

Warsztaty w Malanowie.

Mal 01
Mal 02
Mal 03
Mal 04
Mal 05